Agencja pracy Gdańsk

Agencja pracy zajmuje się rekrutacją i selekcją kandydatów, a często przejmuje również całą obsługę kadrowo-płacową zatrudnianych pracowników. Jej głównym zadaniem jest łączenie osób poszukujących pracy z pracodawcami poszukującymi personelu. Przedstawiamy, jak działa agencja pracy oraz jak wygląda kwestia zatrudnienia w okolicach Gdańska.

Agencje pracy w Gdańsku stwarzają większą szansę na znalezienie zatrudnienia, aniżeli Urzędy Pracy.

Agencja pracy w Gdańsku – usługi dla firm i poszukujących pracy

Co to agencja pracy? Jest to pośrednik między osobami poszukującymi zatrudnienia a pracodawcami w Polsce lub za granicą. Jej zadanie polega na poszukiwaniu dla klientów pracowników o określonych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Agencje pracy w Gdańsku stwarzają większą szansę na znalezienie zatrudnienia, aniżeli Urzędy Pracy. Po rejestracji w urzędzie kandydat nieraz musi długo czekać na wolne stanowisko. Z kolei oferty agencji pracy są na bieżąco aktualizowane, dzięki czemu cały proces przebiega o wiele sprawniej.

Pracodawcy współpracujący z biurem pośrednictwa pracy mogą liczyć na szereg korzyści. Nieraz zakres działalności jest tak szeroki, że agencja z może znacznie odciążyć lub nawet zastąpić wewnętrzny dział HR. Kolejną zaletą jest dostęp do nieograniczonej bazy kandydatów z wielu dziedzin. Nie sposób zapomnieć o ograniczeniu kosztów związanych z rekrutacją oraz skróceniu czasu całego procesu.

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań określa umowa zawierana pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracodawcą – użytkownikiem. Należą do nich przede wszystkim:

  • przeprowadzenie rekrutacji i selekcji kandydatów (szczegółowe wytyczne pracodawców pozwalają na znalezienie idealnie dopasowanego pracownika)
  • prowadzenie akt pracowniczych i wystawianie świadectw pracy
  • rozliczenia z ZUS i US
  • zapewnienie świadczeń lekarskich

Agencja pracy w Gdańsku jest dobrym wyborem w przypadku branż cechujących się sezonowością prac czy dużych firm produkcyjnych. Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z obsługą pracownika, więc łatwo i szybko może zwiększyć zatrudnienie, kiedy zachodzi taka potrzeba.

Agencja pracy tymczasowej - Gdańsk i okolice

Zarówno agencja pracy dla cudzoziemców w Gdański, jak i każde inne biuro pośrednictwa pracy musi posiadać stosowny certyfikat potwierdzający wpis do nadzorowanego przez Marszałka Województwa rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Taką informację można zweryfikować za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy lub w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia. Na rynku działa obecnie wielu pośredników, dlatego tak ważnym jest, aby znaleźć rzetelne i sprawdzone biuro.

Należy także zwrócić uwagę na obowiązujące agencję pracy przepisy, nie tylko przestrzeganie przez agencję pracy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z 2003 r. Przede wszystkim niedopuszczalne jest pobieranie opłat za pomoc w znalezieniu pracy.

Wszelkie usługi są świadczone bezpłatnie. Kandydat ponosi jedynie koszty postępowań urzędowych np. związanych z wystawieniem Karty Pobytu.

Agencja pracy tymczasowej - Gdańsk i okolice

Zarówno agencja pracy dla cudzoziemców w Gdańsku, jak i każde inne biuro pośrednictwa pracy musi posiadać stosowny certyfikat potwierdzający wpis do nadzorowanego przez Marszałka Województwa rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Taką informację można zweryfikować za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy lub w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia. Na rynku działa obecnie wielu pośredników, dlatego tak ważnym jest, aby znaleźć rzetelne i sprawdzone biuro.

Należy także zwrócić uwagę na obowiązujące agencję pracy przepisy,

nie tylko przestrzeganie przez agencję pracy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z 2003 r. Przede wszystkim niedopuszczalne jest pobieranie opłat za pomoc w znalezieniu pracy. Wszelkie usługi są świadczone bezpłatnie. Kandydat ponosi jedynie koszty postępowań urzędowych np. związanych z wystawieniem Karty Pobytu.

Pracownicy jakich zawodów są poszukiwani na rynku pracy w Gdańsku i okolicach?

Postępujący od lat 90. ubiegłego wieku upadek szkolnictwa zawodowego sprawił, że w Polsce brakuje fachowców zajmujących się konkretnym rzemiosłem, a umiejętności techniczne są wręcz na wagę złota. Obecnie wielu pracujących w naszym kraju mechaników, murarzy, zbrojarzy czy elektryków to osoby ze Wschodu, słynące z solidnego wykonywania swoich obowiązków. Agencje pracy dla Ukraińców w Gdańśku, aktywnie poszukują pracowników w tych dziedzinach.

Jakich jeszcze specjalności szukają gdańśkie agencje pośrednictwa pracy? Braki są widoczne w branży logistyki — głównie chodzi o kierowców samochodów ciężarowych i magazynierów. Do zawodów deficytowych można zaliczyć również pielęgniarki i położne, samodzielnych księgowych czy specjalistów z zakresu usług cyfrowych.