Agencja pracy Gdańsk

Agencja pracy specjalizuje się w procesie rekrutacji i doboru odpowiednich kandydatów, często obejmując również kompleksową obsługę kadrowo-płacową dla zatrudnionych przez nas osób. Kluczową rolą agencji pracy jest tworzenie efektywnego połączenia między osobami szukającymi pracy a pracodawcami, którzy poszukują odpowiednich pracowników. W tym miejscu omówimy działanie naszej agencji oraz aspekty związane z zatrudnieniem w rejonie Gdańska.

Agencje pracy w Gdańsku stwarzają większą szansę na znalezienie zatrudnienia, aniżeli Urzędy Pracy.

Agencja pracy w Gdańsku – usługi dla firm i poszukujących pracy

Czym jest agencja pracy tymczasowej? Jest to pośrednik między osobami poszukującymi zatrudnienia a pracodawcami w Polsce lub za granicą. Jej zadanie polega na poszukiwaniu dla klientów pracowników o określonych kwalifikacjach i umiejętnościach.

W ramach naszego pośrednictwa pracy, zapewniamy szybkie i efektywne znalezienie pracowników tymczasowych, którzy spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających pracodawców.

W Gdańsku agencje pracy oferują lepsze możliwości znalezienia zatrudnienia w porównaniu do Urzędów Pracy. Zarejestrowani w Urzędzie Pracy kandydaci mogą oczekiwać na dostępne stanowiska przez dłuższy czas, podczas gdy agencje pracy regularnie aktualizują swoje oferty, co przyspiesza proces znalezienia pracy.

Pracownicy tymczasowi rekrutowani przez nasze biuro pośrednictwa pracy cieszą się szybkim dostępem do szerokiej gamy ofert pracy, co stanowi znaczną korzyść zarówno dla nich, jak i dla pracodawców. Pracodawcy korzystający z usług naszego biura pośrednictwa mogą oczekiwać wielu korzyści. Często zakres naszych usług jest na tyle obszerny, że możemy w znacznym stopniu odciążyć lub nawet zastąpić dział HR w firmie.

Dodatkowym atutem jest dostęp do rozległej bazy kandydatów z różnych branż. Istotne jest również to, że współpraca z nami pozwala na zmniejszenie kosztów rekrutacyjnych i skrócenie czasu potrzebnego na cały proces. Korzystając z naszej oferty, rekrutacja pracowników z odpowiednim doświadczeniem, dostosowanym do Twojej branży, stanie się szybka i bezproblemowa.

Agencja pracy tymczasowej Gdańsk - czym się zajmuje?

Szczegółowe zadania realizowane w ramach naszej usługi pośrednictwa pracy są definiowane w umowie zawieranej między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą. Do głównych zadań należy:

  • efektywne przeprowadzanie procesu rekrutacji i selekcji kandydatów, zgodnie z dokładnymi wytycznymi pracodawców, co umożliwia znalezienie idealnie dopasowanych pracowników,
  • obsługa kadrowo-płacowa, zarządzanie dokumentacją pracowniczą oraz wystawianie świadectw pracy,
  • inne formalności takie jak m.in.: rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Urzędem Skarbowym (US),
  • zapewnienie opieki medycznej dla pracowników.

Nasze doświadczenie w pośrednictwie pracy pozwala na skuteczne łączenie najlepszych pracowników z pracodawcami, którzy cenią sobie profesjonalizm i kompetencje.

Agencja pracy w Gdańsku jest dobrym wyborem w przypadku branż cechujących się sezonowością prac czy dużych firm produkcyjnych. Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z obsługą pracownika, więc łatwo i szybko może zwiększyć zatrudnienie, kiedy zachodzi taka potrzeba.

Pośrednictwo pracy w naszej agencji to gwarancja znalezienia najlepszych kandydatów dla Twojej firmy. Oferujemy szeroki zakres usług, począwszy od selekcji pracowników tymczasowych, po obsługę kadrowo-płacową.

Agencja pracy tymczasowej - Gdańsk i okolice

Zarówno agencja pracy dla cudzoziemców w Gdański, jak i każde inne biuro oferujące pośrednictwo pracy musi posiadać stosowny certyfikat potwierdzający wpis do nadzorowanego przez Marszałka Województwa rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Taką informację można zweryfikować za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy lub w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia. Na rynku działa obecnie wielu pośredników, dlatego tak ważnym jest, aby znaleźć rzetelne i sprawdzone biuro.

Należy także zwrócić uwagę na obowiązujące agencję pracy przepisy,

nie tylko przestrzeganie przez agencję pracy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z 2003 r. Przede wszystkim niedopuszczalne jest pobieranie opłat za pomoc w znalezieniu pracy. Wszelkie usługi są świadczone bezpłatnie. Kandydat ponosi jedynie koszty postępowań urzędowych np. związanych z wystawieniem Karty Pobytu.

Pracownicy jakich zawodów są poszukiwani na rynku pracy w Gdańsku i okolicach?

Postępujący od lat 90. ubiegłego wieku upadek szkolnictwa zawodowego sprawił, że w Polsce brakuje fachowców zajmujących się konkretnym rzemiosłem, a umiejętności techniczne są wręcz na wagę złota. Obecnie wielu pracujących w naszym kraju mechaników, murarzy, zbrojarzy czy elektryków to osoby ze Wschodu, słynące z solidnego wykonywania swoich obowiązków. Agencje pracy dla Ukraińców w Gdańsku, aktywnie poszukują pracowników w tych dziedzinach.

Jakich jeszcze specjalności szukają gdańskie agencje pośrednictwa pracy? Braki są widoczne w branży logistyki — głównie chodzi o kierowców samochodów ciężarowych i magazynierów. Do zawodów deficytowych można zaliczyć również pielęgniarki i położne, samodzielnych księgowych czy specjalistów z zakresu usług cyfrowych.