(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PG6WGBV');Dlaczego warto zatrudniać Ukraińców do pracy w Polsce? - Kono

Aktualności

Dlaczego warto zatrudniać Ukraińców do pracy w Polsce?

Wielu pracodawców decyduje się na zatrudnienie pracownika z Ukrainy do swojej firmy. Dlaczego? Ukraińcy tłumnie i chętnie przyjeżdżają do Polski w poszukiwaniu pracy, gdyż mogą liczyć tu na znacznie lepszą pensję, godne warunki pracy i perspektywy, który brak w kraju rodzimym.

Jak wygląda procedura zatrudnienia Ukraińców w Polsce?

Zatrudnienie Ukraińców w Polsce staje się coraz bardziej popularnym zjawiskiem, zwłaszcza w takich branżach jak: budowlanka, handel, hotelarstwo, gastronomia, bądź w zakresie prac sezonowych np. do zbiorów, rolnictwa i chowu zwierząt. Obywatele Ukrainy mogą pozostać w Polsce bez wizy na okres 90 dni, a także powinni posiadać paszport biometryczny, środki na utrzymanie oraz podać cel przyjazdu do Polski, wskazać miejsce zamieszkania, udowodnić, że nigdy nie spotkali się z sytuacją odmówienia przebywania w naszym kraju, wykazać, że nigdy nie byli karani oraz podać jakie jest ich źródło utrzymania.

Zatrudniając u siebie pracownika z Ukrainy, musisz dopilnować pewne formalności, a mianowicie złożyć oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Takie oświadczenie składasz w Urzędzie Pracy, a razem z nim powinieneś przedłożyć zaświadczenie o niekaralności pracownika i dokonać wskazanej opłaty w wysokości 30 zł. Oświadczenie zawiera dane, które identyfikują cudzoziemca, a także dane dotyczące oferowanej pracy. Pracownik powinien również wystąpić o przyznanie wizy pracowniczej. Masz obowiązek zgłosić nowego pracownika do ubezpieczenia, a także powiadomić pisemnie Urząd Pracy w dniu rozpoczęcia pracy przez Ukraińca. W przypadku, gdy pracownik nie podejmie zatrudnienia, jesteś zobowiązany zgłosić to do Urzędu Pracy w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w oświadczeniu.

Co jest ważne w zawieraniu umów z Ukraińcami?

Umowa o pracę musi być zawarta na piśmie przed podjęciem pracy. Sporządzenie umowy i dopilnowanie, by została podpisana spoczywa na pracodawcy. W przypadku obcokrajowców z Ukrainy, którzy podejmują pracę na podstawie oświadczenia zarejestrowanego w PUP, od pracodawcy wymaga się także zawarcie umowy cywilnoprawnej. Brak zawarcia umowy w formie pisemnej, jak również zaniżenie wynagrodzenia, naraża pracodawcę na grzywnę.

Jeśli zatrudniasz pracownika z Ukrainy w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy: wykonanie określonego rodzaju pracy za wynagrodzeniem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Ciebie, jest to zatrudnienie na podstawie stosunku pracy. Nie możesz wówczas zastąpić umowy o pracę umową cywilnoprawną.

Umowa o pracę zawierana jest także, gdy pracownik przychodzi do pracy codziennie, godziny jego pracy są ustalane przez pracodawcę, pracownik ma obowiązek osobiście wykonywać swoje zadania, wydajesz mu polecenia i nadzorujesz jego pracę.

Jakie są zalety zatrudnienia Ukraińców do pracy w Polsce?

Nie da się ukryć, że na polskim rynku brakuje coraz więcej pracowników, ponieważ wielu Polaków decyduje się na wyjazd za granicę. Jednak na ich miejsce przybywają Ukraińcy, którzy łatają tzw. dziury etatowe. Oni przyjeżdżają do Polski głównie w celach zarobkowych, dlatego często skłonni są podjąć pracę na stanowiskach, na które nie ma chętnych Polaków. Ukraińcy są gotowi do pracy, co sprawia, że posiadają dużo motywacji i sumiennie wykonują obowiązki, by jak najdłużej utrzymać się na danym stanowisku. Z tego powodu również są przygotowani, by pracować po 10-12 godzin w niesprzyjających warunkach, a niekiedy są skłonni nawet do brania nadgodzin.

Poszukiwanie pracownika z Ukrainy jest łatwiejsze, ponieważ możesz go znaleźć za pośrednictwem agencji pracy, do której wielu Ukraińców się zgłasza, aby znaleźć pracę w Polsce. Taka współpraca między Polską a Ukrainą, czyli outsorcing pracowników z Ukrainy, przynosi wiele korzyści dla obu stron. Obywatele Ukrainy mogą znaleźć dobrze płatną pracę, a pracodawcy w Polsce zdobywają zaangażowanych i chętnych do pracy pracowników. Podczas zatrudniania Ukraińców do Twojej firmy także możesz zgłosić się do agencji pracy, która pomoże Ci znaleźć odpowiedniego pracownika na dane stanowisko. Co najważniejsze, nie będziesz musiał przejmować się formalnościami, ponieważ agencja załatwi je za Ciebie. Dzięki pomocy agencji zaoszczędzisz mnóstwo czasu, który poświęciłbyś na poszukiwanie pracownika i uporanie się z potrzebną do tego dokumentacją.

O Autorze

Julian Tempura

Podobne Artykuły