(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PG6WGBV');Jakie korzyści płyną z zatrudniania pracowników tymczasowych? - Kono

Aktualności

Jakie korzyści płyną z zatrudniania pracowników tymczasowych?

Wielu Ukraińców decyduje się na wyjazd z własnego kraju w celu poszukiwania pracy za granicą. Obecna sytuacja na Ukrainie niestety powoduje, że zarobki są zbyt niskie, by pozwoliły na utrzymanie rodziny na wyznaczonym poziomie. Najczęściej pod względem poszukiwania pracy wybierają Polskę przez jej lokalizację oraz wysokości wynagrodzeń. Niektórzy Ukraińcy nawet decydują się na stałe przesiedlenie do Polski, a nie tylko na tymczasowy pobyt w celach zarobkowych.

Na czym polega praca tymczasowa?

Praca tymczasowa według aktu prawnego jest wykonywana na rzecz firmy przez okres nie dłuższy niż ten, który wskazany jest w ustawie. Musi zatem spełniać określone warunki: mieć charakter sezonowy, okresowy lub doraźny. Praca tymczasowa nie posiada cech stałego zatrudnienia, czyli umowy o pracę. Jednostką zatrudniającą, która pośredniczy w procesie angażu pracownika, jest agencja pracy tymczasowej. Umowa, która zostaje zawierana przez strony, jest na czas określony. Zatrudnienie poprzez agencję pracy tymczasowej tworzy tzw. trójstronny stosunek pracy, w którym biorą udział pracownik, agencja pracy i firma, na rzecz której będzie świadczył usługi pracownik.

Łączny czas, przez jaki może być wykonywana praca tymczasowa, nie powinien przekraczać 18 miesięcy, które przypadają w okresie obejmującym kolejne 36 miesięcy. W przypadku, gdy pracownik tymczasowy zastępuje pracownika nieobecnego, wówczas okres pracy tymczasowej nie może przekroczyć 36 miesięcy. Po tym okresie pracownik nie może zostać skierowany do pracy tymczasowej do tego samego pracodawcy wcześniej niż po 36 miesiącach, ale zawsze istnieje możliwość podpisania długoterminowej umowy.

Jak wygląda legalne zatrudnienie pracowników z Ukrainy?

Zatrudniając legalnie pracownika z Ukrainy do pracy sezonowej, powinieneś posiadać zezwolenie na pracę sezonową, które wydawane jest przez Starostę. Tego typu pracę obowiązuje ograniczenie czasowe. Praca sezonowa może być wykonywana nie dłużej niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Abyś uzyskał zgodę na zezwolenie na pracę sezonową, musi ona znajdować się w określonych działalnościach, na które wydawane są zezwolenia. Do takich prac można zaliczyć: uprawę: zbóż, warzyw, tytoniu, winogron, chów, hodowlę zwierząt, działalność związana z zakwaterowaniem, działalność usługowa związana z wyżywieniem (np. gastronomia), rozmnażanie roślin etc.

Obywatele Ukrainy są zwolnieni z obowiązku przeprowadzania testu rynku pracy, czyli starosta nie sprawdza, czy uzupełnienie kadry pracowniczej możliwe jest z lokalnego rynku pracy. Zezwolenie na pracę sezonową mogą otrzymać obywatele takich państw jak Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Armenia i Ukraina.

Żeby zatrudnić cudzoziemca do pracy sezonowej, musisz wcześniej złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy. Do wniosku trzeba dołączyć oryginały dokumentów lub odpisy poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez pełnomocnika występującego w sprawie, który jest adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Wyjątkiem są takie dokumenty, jak dokument podróży cudzoziemca, czyli paszport i dowód osobisty. Te dokumenty dołączane są jako kopie z przedłożeniem do wglądu oryginałów. Dodatkowo, do wniosku należy dołączyć także inne ważne dokumenty, spis których można znaleźć na stronie portalu GOV.

Dlaczego warto zatrudniać pracowników tymczasowych?

Decydując się na zatrudnienie pracownika tymczasowego możesz skorzystać z pomocy agencji pracy, oferującej m.in. outsourcing pracowników z Ukrainy, dzięki czemu wszystkie formalności zostaną ograniczone do minimum. Agencja również pomaga wybrać i znaleźć pracownika z jak najlepszymi kwalifikacjami, wspiera Cię na każdym etapie jego zatrudniania. Korzystanie z usług agencji jest bezpieczne, co oznacza, że pracownik, który zostanie oddelegowany do Twojej firmy, nie oszuka Cię. Co najważniejsze, praca tymczasowa daje elastyczność form zatrudnienia na czas określony. Jeśli dany pracownik tymczasowy nie spełnia wymogów, możesz go zwolnić bez dodatkowych kosztów i szybko nabyć kolejnego pracownika na to samo stanowisko. Praca tymczasowa pomaga również zachować ciągłość w branży, dostosować się do wszelkich wahań rynku pracy, a także utrzymać elastyczność zatrudnienia.

O Autorze

Julian Tempura

Podobne Artykuły