Karta pobytu czasowego. Dlaczego warto skorzystać z tej formy legalizacji pobytu dla pracowników?

Legalizacja pobytu w Polsce - Karta pobytu czasowego | Agencja pracy Kono

Wiele cudzoziemców przyjeżdża do Polski w celu poszukiwania pracy. Aby Twój pracownik mógł legalnie przebywać w Polsce i pracować w Twojej firmie, powinien posiadać wizę lub kartę pobytu. Jeżeli zamierzasz zatrudnić obcokrajowca na dłużej niż 3 miesiące, upewnij się, czy posiada stosowne dokumenty. Poznaj w dzisiejszym artykule, czym jest karta czasowego pobytu i jej zalety jako dokumentu pozwalającego na pobyt w Polsce dla pracowników.

Czym jest karta pobytu czasowego?

W przypadku, gdy cudzoziemiec planuje pozostać w Polsce dłużej niż 3 miesiące, wówczas może się starać o kartę pobytu czasowego, która ważna jest maksymalnie 3 lata. Karta przyznawana jest, jeśli obcokrajowiec posiada uzasadnienie swojego pobytu, jak np. praca, studia, pobyt z obcokrajowcem lub obywatelem RP. Karta pobytu jest także dokumentem, który w okresie swojej ważności, na równi z paszportem może potwierdzać tożsamość cudzoziemca (w urzędach, firmach czy podczas podróży).

Co daje karta pobytu czasowego?

Karta pobytu czasowego pozwala obcokrajowcowi na legalne przebywanie w Polsce. W czasie jej ważności on może wielokrotnie przekraczać granice, bez konieczności posiadania wizy. Jeśli Twój pracownik posiada kartę pobytu, to możesz być pewny, że jego pobyt w kraju jest legalny.

Warto jednak zaznaczyć, że w zależności od rodzaju posiadanej karty, różnią się także możliwości prawne. Przykładowo, osoba, która posiada kartę pobytu na podstawie małżeństwa z obywatelem RP, podczas zatrudnienia nie wymaga od Ciebie ubiegania się o zezwolenie na pracę.

Jeśli mówimy o osobie, która planuje zatrudnienie w Twojej firmie i wykonać na podstawie tego kartę pobytu czasowego, warto ją w tym wesprzeć. Złożenie wniosku na kartę pobytu pokazuje świadomą decyzję i plany na długoterminowy pobyt w Polsce, gdyż właśnie karta pobytu czasowego jest pierwszym krokiem na uzyskanie statusu rezydenta, stałego mieszkańca lub nawet obywatela Polski.

Co musisz wiedzieć o karcie pobytu czasowego?

Jeżeli cudzoziemiec stara się o kartę pobytu czasowego ze względu na zatrudnienie, to poza innymi informacjami i dokumentami proszony jest on o wskazanie poniższych informacji na temat pracodawcy:

  • podmiot, który powierza mu pracę, czyli w tym przypadku Ciebie, 
  • stanowisko, na jakim pracownik będzie wykonywać pracę,
  • wynagrodzenie,
  • wymiar czasu pracy,
  • rodzaj umowy o pracę,
  • kopia umowy o pracę.

Karta daje możliwość zatrudnienia obcokrajowca na dłuższy okres pracy, wiedząc, że jest w kraju legalnie. Możesz mieć stałego podwładnego nawet na 3 lata, a później może on ubiegać się o kolejną kartę czasowego lub (jeśli spełnia warunki) stałego pobytu.

Zatrudnienie obcokrajowca w swojej firmie wiąże się z dodatkowymi formalnościami, jak np. wiedza na temat karty pobytu czy wykonanie zezwolenia na pracę, ale w zamian otrzymujesz lojalnego pracownika, które będzie wspierał rozwój Twojego przedsiębiorstwa. Warto jednak pamiętać, że jeśli zlecisz pracę obcokrajowcowi, który przebywa w kraju bez ważnych dokumentów, mogą Ci grozić poważne sankcje z tego powodu. Musisz się upewnić, że tytuł pobytowy, który otrzymał, jest zgodny z oferowanym przez Ciebie zatrudnieniem.

Karta czasowego pobytu to wygodna forma zarówno dla Ciebie, jak i dla cudzoziemca, który może również przekraczać granice wiele razy, co oznacza, że może swobodnie odwiedzać swoją rodzinę. Pracownik może otrzymać jednolite zezwolenie na pobyt i pracę, dzięki czemu można zmniejszyć formalności oraz przyspieszyć proces zatrudnienia.