Leasing pracowniczy — wady i zalety. Czy i dla kogo to dobre rozwiązanie?

Praca sezonowa

Obecnie coraz więcej firm decyduje się na outsourcing pracowniczy. Dzięki temu prostemu zabiegowi mogą one zwiększyć swą konkurencyjność na rynku. Jest to inaczej tak zwany wynajem pracowników  do innej firmy. Outsourcing pracowniczy posiada również wady i zalety, które są bardzo zbliżone do wad i zalet leasingu pracowniczego. Jednak jednym z popularniejszych rozwiązań, który zyskuje na popularności jest leasing pracowniczy. Poniżej przedstawione zostały wady i zalety tego rozwiązania oraz odpowiedź na pytanie, czy i dla kogo leasing pracowniczy jest dobrym rozwiązaniem.

Leasing pracowniczy — na czym polega?

Na czym polega leasing pracowniczy? Leasing pracowniczy to forma outsourcingu,  w którym to pracodawca zobowiązuję się do wynajęcia pracownika od agencji pośrednictwa pracy na określony czas i po to, by wykonywał on określone zadania. Pracownik pozostaje pod opieką i kierownictwem pracodawcy, który realnie korzysta z jego pracy, lecz formalnie to agencja pracy jest jego pracodawcą. Umowa leasingu pracowniczego regulowana jest przez Kodeks pracy, co w praktyce oznacza, że taki pracownik podlega tym samym przepisom, co zatrudniony bezpośrednio przez pracodawcę. Zatrudnienia leasingowe to wygodny sposób zaoszczędzenia czasu i pieniędzy. To idealna propozycja dla każdego pracodawcy, który chce pozyskać wykwalifikowanego pracownika bez brania na siebie dodatkowych zobowiązań.

Zalety leasingu pracowniczego

Jedną z największych zalet umowy leasingu pracowniczego jest elastyczne zatrudnienie pracowników. Przedsiębiorcy mają możliwość szybkiego i łatwego pozyskania pracowników na krótki okres czasu, bez konieczności angażowania się w cały proces rekrutacji i żmudne szkolenia.

Ponadto agencja pośrednictwa pracy odpowiada za wszelkie formalności związane z zatrudnieniem, takie jak umowa, wynagrodzenie, podatki i ubezpieczenia społeczne. Jest to korzystna forma zatrudnienia związana z ograniczeniem wydatków.

Przedsiębiorcy korzystający z usług agencji pracy mogą dopasować kandydatów do określonych zadań w ich firmie. Jednak jeśli kandydaci nie spełniają oczekiwań klienta to istnieje możliwość rezygnacji z pracowników. W takim przypadku pracownicy zatrudnieni przez HR leasing  są wdrażani w obowiązki u innego przedsiębiorcy.

Z pewnością wśród zalet takiego rozwiązania można również wymienić między innymi jasno określone warunki stosunku pracy oraz kontrole zatrudnienia pracowników.

Wady leasingu pracowniczego

Leasing pracowniczy w Polsce to praktycznie same zalety dla przedsiębiorcy. Jednak jedną z  wad jest brak bezpośredniej kontroli agencji pracy nad pracownikiem. Pracownik jest formalnie zatrudniony przez agencję pracy, ale tak naprawdę to pracodawca  ma pełną kontrolę nad jego obowiązkami i pracą.

Leasing pracowniczy — korzyści dla biznesu

Leasing pracowniczy lub outsourcing pracowników z Ukrainy, może przynieść wiele korzyści pracodawcom. Firmy, które potrzebują zatrudnić pracownika z zagranicy oraz z terytorium Polski, powinni skorzystać właśnie z tej usługi. Podstawowe korzyści leasingu pracowniczego to między innymi:

 • minimalizacja kosztów rekrutacji i obsługi kadrowej
 • selekcja kandydatów na określone zapotrzebowanie
 • elastyczne warunki zgodne z zapotrzebowaniem
 • określone warunki współpracy
 • ciągłość procesów handlowych

Zagrożenia i trudności wynikające z leasingu pracowniczego

Wiele firm decyduję się na leasing pracowniczy tylko w sytuacji, gdy nie jest możliwe zatrudnianie pracowników na stałe lub gdy potrzebują pracowników na krótki okres czasu. Leasing pracowniczy to w takich sytuacjach idealne rozwiązanie dla pracodawców. Istnieją jednak pewne trudności, które warto wziąć pod uwagę:

 1. Pracownicy zatrudnieni w ramach leasingu pracowniczego często podpisują krótkoterminowe umowy o pracę, co może wskazywać na brak stabilności zatrudnienia.
 2. Pracodawca korzystający z leasingu pracowniczego, nie rekrutuje samodzielnie pracowników.
 3. Pracownicy zatrudnieni w ramach leasingu pracowniczego czasami nie czują się częścią zespołu, ze względu na zmieniającą się rotację pracowniczą.
 4. Istnieje minimalne ryzyko prawne, polegające na podziale obowiązków między agencją pracy a pracodawcą. Może pojawić się ryzyko niejasności co do odpowiedzialności prawnej za pracowników.
 5. Pracodawca nie ma wpływu na proces rekrutacji pracowników która odbywa się przez agencję pracy.

Warto wziąć pod uwagę powyższe trudności, zanim zostanie podjęta decyzja o współpracy z agencją pośrednictwa pracy.

Ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę podczas współpracy pomiędzy agencją a pracodawcą, czyli podmiotami, które zawierają umowę współpracy, są jej szczegółowe zapisy. Te w dużej mierze zależą od ustaleń pomiędzy stronami. Do najważniejszych punktów umowy leasingu pracowniczego należą:

 • rodzaj pracy, którą ma wykonywać pracownik
 • określona wysokość wynagrodzenia oraz czas wykonywania pracy przez pracownika
 • informacje dotyczące zgłoszenia rezygnacji pracodawcy ze świadczenia pracy przez danego pracownika
 • naliczane wynagrodzenie
 • podatki związane z zatrudnianiem
 • szkolenia BHP oraz pozostałe wymagane w danej firmie