Outsourcing Kadry i Płace

Outsourcing kadry i płace

Usługi i outsourcing HR

Outsourcing polega na wyodrębnieniu i przekazaniu określonych funkcji lub zadań danego przedsiębiorstwa, lub organizacji i zlecenie ich realizacji firmie zewnętrznej. Najczęściej jest wykorzystywany w takich dziedzinach jak: logistyka, IT, księgowość czy HR. Niemniej jednak outsourcingowane mogą być niemal wszystkie działy firmy.

Payroll outsourcing – co to takiego?

Na początku należałoby wyjaśnić co to payroll outsourcing i czego dotyczy ta usługa. Angielskie słowo “payroll” oznacza listę płac, ich wysokość oraz pracowników, którym mają być wypłacone wynagrodzenia. W połączeniu z outsourcingiem powstaje usługa polegająca na wykonaniu określonych zadań dotyczących kadr i płac przez firmę zewnętrzną (tzw. outsourcing zewnętrzny). Z kolei osoba określana jako payroll specialist to nikt inny jak specjalista ds. płac.

Do zalet outsourcingu płac można zaliczyć przede wszystkim ograniczenie ryzyka wystąpienia błędów finansowych. Usługę wykonują eksperci, więc nie ma konieczności szkolenia nowych pracowników. Wiele przedsiębiorstw może w ten sposób odciążyć lub zlikwidować wewnętrzny dział kadrowo-płacowy, co niesie za sobą spore oszczędności.

Zalety outsourcingu HR

Warto nadmienić, że omawiane usługi nie są zjawiskiem nowym. Rozwój outsourcingu w Polsce rozpoczął się już w latach 90. XX wieku, choć nie był wtedy kojarzony z taką nazwą. Na początku, były to po prostu umowy dotyczące utrzymania czystości na określonym obszarze, czy ochrony obiektów. Obecnie jest to jeden z najlepszych sposobów zoptymalizowania procesów w przedsiębiorstwie.

Choć istnieją pewne wady outsourcingu, zdecydowanie przeważają korzyści. Znając potrzeby danej firmy, specjaliści mogą opracować oraz wdrożyć szereg praktycznych rozwiązań, zwiększając tym samym potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa. Outsourcing HR może obejmować m.in. rekrutację pracowników, prowadzenie księgowości i dokumentacji pracowniczej, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów czy stworzenie systemu motywacji pracowników.

Przy korzystaniu z pracowników outsourcingowych np. księgowych, firma nie musi martwić się szkoleniami, wypłatą wynagrodzenia, przeprowadzeniem badań lekarskich itp. Firma outsourcingowa — w tym przypadku agencja pracy KONO — przejmuje wszelkie obowiązki ciążące na pracodawcy. Pracujemy z klientami najróżniejszych branż, wykorzystując wieloletnie doświadczenie. Z powodzeniem tworzymy wydajne zespoły, efektownie dostosowujemy pracowników do stanowisk w firmie oraz zmniejszamy rotację pracowniczą.

Jeśli chodzi o zagrożenia outsourcingu, należałoby wymienić problemy z komunikacją oraz możliwość uzależnienia się od firmy zewnętrznej. Niemniej jednak zdecydowana większość firm jest zadowolona z outsourcingu. Dobrze sporządzona umowa, wzajemne zaufanie i jasno określone warunki współpracy są kluczem do sukcesu.

Payroll outsourcing w Polsce zyskuje na popularności. Pozwala zabezpieczyć się przed błędami własnych pracowników, zwłaszcza tych niedoświadczonych.

W jaki sposób firmy realizują payroll?

Payroll outsourcing w Polsce zyskuje na popularności. Pozwala zabezpieczyć się przed błędami własnych pracowników, zwłaszcza tych niedoświadczonych. Wyklucza również możliwość powstania zaległości wobec ZUS i US, gdyż eksperci firmy zewnętrznej na bieżąco śledzą zmiany w obowiązujących przepisach. Z pewnością udzielą odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania i znajdą rozwiązanie trudnego problemu.

Najważniejsze zadania, jakie można zlecić w ramach payroll outsourcingu to:

  • ewidencjonowanie czasu pracy pracowników
  • naliczanie wynagrodzeń oraz składek
  • rozliczanie m.in. zwolnień zdrowotnych i urlopów macierzyńskich
  • wydawanie zaświadczeń i innych druków dla pracowników