(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PG6WGBV');Pracownicy tymczasowi w branży opieki medycznej i opiekuńczej - Kono

Aktualności

Pracownicy tymczasowi w branży opieki medycznej i opiekuńczej – co warto wiedzieć?

W sytuacji, kiedy pracodawca jest zmuszony uzupełnić braki kadrowe, dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług agencji pracy tymczasowej. W branży opieki medycznej i opiekuńczej dzięki takiej opcji pracodawca użytkownik ma możliwość zwiększenia zatrudnienia na określony czas. Praca jest wówczas świadczona na podstawie umowy terminowej.

Jak wygląda rekrutacja personelu medycznego i opiekunów przez agencję pracy tymczasowej?

Osoby zarządzające podmiotami leczniczymi coraz chętniej korzystają z pracowników tymczasowych. Agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Zatrudnienie pracowników medycznych i opiekunów na pewien okres zazwyczaj dotyczy placówek medycznych, ale również osób prywatnych, które poszukują opieki dla bliskich. Pozyskiwanie pracowników tymczasowych dla branży opieki medycznej i opiekuńczej wygląda nieco inaczej niż w przypadku pozostałych branż. Cały proces jest czasochłonny ze względu na wymaganą specjalizację oraz kwalifikacje pracowników. Agencja pracy tymczasowej niejako wyręcza pracodawcę w przygotowaniu odpowiadającej przepisom dokumentacji, co stanowi dla niego duże udogodnienie. W rekrutacji personelu medycznego i opiekunów, szczególnie dla kierunków zagranicznych, kluczowe jest przetłumaczenie dokumentów, co również leży w gestii firmy outsourcingowej. Rekrutacja dotyczy najczęściej:

●     pielęgniarek,

●     ratowników medycznych,

●     fizjoterapeutów,

●     pracowników domów opieki,

●     osób doświadczonych w opiece nad seniorami oraz chorymi.

Obowiązki pracodawcy względem pracowników tymczasowych z branży medycznej i opiekuńczej

Warto mieć na uwadze fakt, że pracownik tymczasowy swoje obowiązki świadczy na rzecz pracodawcy użytkownika, ale formalnie zatrudnia go agencja pracy tymczasowej. Tymczasowe zatrudnienie personelu medycznego i opiekunów medycznych nakłada na pracodawcę określone obowiązki. Ich zakres powinien być określony jeszcze przed zawarciem umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem. Obowiązkiem pracodawcy użytkownika jest zapewnienie w miejscu pracy bezpieczeństwa. W jego gestii leży również dostarczenie pracownikowi tymczasowemu odzieży i obuwia oraz środków ochrony indywidualnej, a także przeprowadzenie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo pracodawca jest zobowiązany użytkownika do oceny ryzyka związanego z wykonywaną pracą oraz jego zminimalizowania. Wymagane jest także prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika tymczasowego.

Współpraca z agencją w pozyskiwaniu pracowników tymczasowych dla branży opieki medycznej i opiekuńczej – dlaczego warto?

Agencje pracy tymczasowej proponują korzystne rozwiązania zarówno dla pracodawców użytkowników, jak i dla pracowników tymczasowych. Głównym celem współpracy z takim podmiotem jest znalezienie kandydata, który będzie spełniał wymagania zarówno placówek medycznych, jak i osób prywatnych. Ponadto istotne znaczenie ma również legalizacja pobytu i zatrudnienia pracownika tymczasowego za granicą, a dzięki skorzystaniu z usług agencji wszystko odbywa się zgodnie z przepisami prawa. Niezwykle korzystne dla pracodawcy jest również to, że agencja pracy tymczasowej jest w stanie pozyskać odpowiednią osobę na konkretne stanowisko. Przy wyborze personelu medycznego i opiekunów wyjątkowe znaczenie ma znalezienie kandydata z wymaganym doświadczeniem oraz kompetencjami. Firmy z branży opieki medycznej i opiekuńczej z zapotrzebowaniem na tymczasowe zwiększenia zatrudnienia mogą skorzystać z usług firmy outsourcingowej KONO. Pracownicy agencji poszukują, rekrutują i odpowiednio selekcjonują kandydatów, co umożliwiają sprawne pozyskanie pracowników tymczasowych, również z zagranicy.

O Autorze

Agencja GreenParot

Agencja Green Parrot to zespół zajmujących się tworzeniem treści dla naszego bloga.

Mają doświadczenie w pisaniu artykułów, które są zarówno informacyjne, jak i angażujące.

Green Parrot regularnie aktualizuje swoją wiedzę o najnowsze trendy branżowe, co pozwala im na dostarczanie aktualnych i wartościowych materiałów.

Dzięki ich pracy nasze publikacje są merytoryczne i odpowiadają na potrzeby czytelników.

Podobne Artykuły