Обов’язки роботодавця перед працівником: охорона праці, заробітна плата, умови працевлаштування

Obowiązki pracodawcy względem pracownika: BHP, wynagrodzenie, warunki zatrudnienia | Agencja pracy zatrudnienia Kono HR

Роботодавець, який наймає працівника у своїй компанії, зобов’язаний виконувати перелік обов’язків щодо нього. Важливо, щоб умови та зобов’язання були чіткими та зрозумілими як для роботодавця, який повинен їх дотримуватися, так і для працівника, який повинен стежити за своїми правами та належними виплатами. Одним із елементів, які складають основу будь-яких відносин між роботодавцем та працівником, є правила створені Національною Інспекцією Праці.

Інспекція праці

Інспекція праці, також відома як Національна Інспекція Праці – це польський орган з нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства. Стосується це як права, так і гігієни і безпеки праці. Інспекція також контролює нормативні документи щодо зайнятості та заробітної плати.

Основні обов’язки перед працівником

Роботодавець, який хоче прийняти на роботу нову людину у своїй компанії, повинен врахувати ряд зобов’язань, які необхідно виконати. До основних зобов’язань належать:

 • правильно і вчасно виплачувати заробітну плату,
 • повага працівника, його гідності та особистих прав,
 • задбання, щоб працівник пройшов медичні огляди,
 • інформування працівника про обсяг його обов’язків на робочому місці,
 • організація роботи працівника з урахуванням його кваліфікації та навичок,
 • організування роботи таким чином, щоб зменшити навантаження,
 • протидія дискримінаційній поведінці через стать, походження, вік, інвалідність, расу, релігію, сексуальну орієнтацію тощо,
 • протидія мобінгу співробітників,
 • видача працівникові трудового посвідчення після припинення трудової діяльності.

Це одне з важливих правил, яких має дотримуватися керівництво, приймаючи працівників у свою компанію. Однак це не всі правила, які слід пам’ятати. Інший аспект – це питання охорони здоров’я та безпеки праці.

Обов’язки роботодавця щодо здоров’я та безпеки працівника

На плечах керівника лежить обов’язок приготування і гарантування працівнику відповідне навчання у галузі охорони та безпеки праці. Кожну, щойно прийняту на роботу, особу слід направити на тренінг, яке має бути обов’язковим у кожній компанії. Під час зустрічі передаються знання, які є надзвичайно важливими для виконання роботи, працівника інформують про ризики, пов’язані з даною посадою. Крім того, роботодавець повинен також:

 • гарантувати гігієну та безпеку праці,
 • проводити систематичні тренінги з охорони праці,
 • дбати про дотримання принципів гігієни та безпеки праці,
 • виконувати накази та рішення, створені наглядовим органом,
 • виконувати рекомендації Інспектора праці,
 • надавати працівникам безкоштовних засобів захисту, а також взуття та робочого одягу, якщо це необхідно для виконання ними своїх обов’язків,
 • інформувати про працівників, призначених для надання першої допомоги та виконання заходів, пов’язаних з евакуацією,
 • надати працівнику першу медичну допомогу.

Охорона праці – це важлива частина праці кожного закладу. Роботодавець повинен переконатися, що умови праці є безпечними для їхніх працівників і поінформувати їх про ризики, що виникають внаслідок діяльності, що виконується на їхній посаді.

Обов’язки роботодавця пов’язані з працевлаштуванням

Наймаючи людей у ​​компанію, важливо виконувати всі найважливіші формальності, які з нею пов’язані. Кожен власник бізнесу повинен знати їх, перш ніж приймати рішення про збільшення своєї робочої сили. Найважливіші обов’язки роботодавців при прийнятті працівника до компанії:

 • збирати найважливіші документи кандидата: заяву, анкету, дипломи, свідоцтва роботи тощо,
 • підготовка договору, який повинен містити: сторони договору, тип договору, дату укладення, вид роботи та місце її виконання, заробітну плату, розмір роботи, дату початку роботи,
 • видача направлення на дослідження,
 • організація тренінгів з охорони праці,
 • зголошення працівника до закладу соціального страхування,
 • розрахунок заробітної плати,
 • сплата податку за працівника.

Роботодавець в першу чергу зобов’язаний дотримуватися неухильно трудового кодексу. Вищезазначені умови мають бути виконані, якщо кандидат працевлаштований за трудовим договором. У випадку іншого типу договору всі умови потрібні.

Обов’язки роботодавця щодо виплати заробітної плати

Роботодавець, який підписує з працівником договір, зобов’язується виплачувати належну заробітну плату, яка вказана в документах, підписаних обома сторонами. Зарплата повинна відповідати виду виконуваної роботи, а також кваліфікації працівника. Розмір заробітної плати, а також правила її призначення визначає керівник. Однак варто звернути увагу, що заробітна плата не може бути меншою за мінімальну заробітну плату, яку вказано в трудовому законодавстві. Виплата належних коштів має відбуватися раз на місяць у визначеному терміні. Працівник отримує зарплату за відпрацьований місяць. Якщо він готовий до роботи, але розпочати роботу з якихось причин неможливо, то керівник зобов’язаний виплатити зарплату за цей період.