ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Адміністратор даних та інспектор із захисту даних

Адміністратором ваших персональних даних є Товариство з обмеженою відповідальністю KONO розташоване у Гданську за адресою: вул. Шафарня 11/F8 NIP 744-181-15-47, далі « KONO».

Якщо у Вас виникли запитання щодо методу, цілей чи обсягу обробки персональних даних KONO або питання щодо Ваших прав, будь ласка, зв’яжіться з KONO за такою електронною адресою: kadry@kono.net.pl.

2. RODO

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z RODO – це регламент Європейського парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та щодо вільного переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/WE. RODO регулює питання, пов’язані з обробкою персональних даних і застосовується з 25 травня 2018 року.

3. Цілі та правові підстави обробки Ваших персональних даних

KONO обробляє Ваші персональні дані для виконання договору між Вами та KONO (правова основа: ст. 6 сек. 1 літ. b RODO).

KONO обробляє Ваші персональні дані також для виконання правових зобов’язань, покладених на KONO (правова основа: ст. 6 сек. 1 літ. с RODO), включаючи:

 1. WУ зв’язку з підписанням трудового договору або цивільно-правового договору – ведення обліку працівників відповідно до КЗпП та ведення обліку контрагентів відповідно до ЦК, Закону про бухгалтерський облік, Закону про податок на прибуток.
 2. У зв’язку з підписанням трудового договору або договору доручення – Зголошення працівників, підрядників та членів сімей до установи соціального страхування (ZUS).
 3. У зв’язку з підписанням трудового договору або договору доручення – збір даних для цілей виставлення рахунків відповідно до КЗпП, Цивільного кодексу, Закону про бухгалтерський облік, Закону про систему страхування та Закону про податок на прибуток.

PoКрім того, в деяких випадках є або може з’явитися необхідність обробити Ваші персональні дані для цілей законних інтересів KONO (правова основа: ст. 6 сек. 1 літ. f RODO), зокрема:

 1. U
 1. Встановлення та розгляд претензій або захист від повідомлених претензій.
 2. Порушення закону, що випливає із кримінального чи цивільного законодавства.
 3. Виконання правових обов’язків, покладених на KONO у зв’язку з веденням підприємницької діяльності.
 4. Внутрішні адміністративні цілі, включаючи статистику та внутрішню звітність KONO.

В інших випадках Ваші персональні дані оброблятимуться лише на базі Вашої згоди (правова підстава: ст. 6 сек. 1 літ. а RODO) з метою, зазначеною в згоді.

4. Обов’язок надання персональних даних

Надання Вами своїх персональних даних є законодавчою вимогою та умовою для укладання договору.

Ненадання Вами необхідних персональних даних може стати перешкодою для укладення трудового та цивільно-правового договору.

В обсязі, якому персональні дані збираються на основі згоди, надання персональних даних є добровільним.

5. Інформація про одержувачів Ваших персональних даних

Ваші персональні дані можуть бути доступні таким одержувачам або категоріям одержувачів даних:

 1. державні органи та організації, які виконують державні завдання або діють від імені державних органів, у межах та для цілей, що випливають із чинного законодавства, наприклад, установа соціального страхування, податкові служби, судові виконавці тощо,
 2. суб’єкти, що супроводжують KONO у здійсненні його господарських та операційних процесів, у тому числі суб’єкти, які обробляють персональні дані від імені KONO,
 3. суб’єкти, які обробляють Ваші персональні дані від імені Банку на підставі укладеного з Банком договору про обробку персональних даних (так звані обробники).

6. Терміни обробки персональних даних

Ваші персональні дані будуть оброблятися протягом періоду, необхідного для досягнення цілей обробки, зазначених у пункті. 3 вище, тобто на період:

 1. термін дії договору між Вами та KONO,
 2. виконання правових зобов’язань, покладених на KONO, включаючи зобов’язання щодо зберігання даних, наприклад, для цілей фінансової звітності,
 3. здійснення фірмою KONO своїх законних інтересів, зокрема через строки позовної давності, передбачені окремими нормативними актами,
 4. доки згоду не буде відкликано – якщо обробка базується на Вашій згоді.

7. Профілювання та автоматизоване прийняття рішень

Ваші персональні дані не підлягають профілюванню.

8. Права суб’єкта даних

У зв’язку з обробкою Ваших персональних даних фірмою KONO Ви маєте наступні права:

 1. право на доступ до персональних даних, включаючи право на отримання копії цих даних,
 2. право вимагати виправлення даних,
 3. право вимагати видалення персональних даних (так зване «право бути забутим»),
 4. право вимагати обмеження обробки персональних даних,
 5. право передавати дані Вам або іншому адміністратору даних,
 6. право заперечувати проти обробки персональних даних.

Ви можете скористатися наведеними вище правами:

 1. подавши заявку в нашій штаб-квартирі,
 2. надіславши заявку на адресу: KONO Sp. z o.o. , ul. Sobieskiego 53, 14-200 Iława,
 3. надіславши заявку електронною поштою на адресу: kadry@kono.net.pl.

Обсяг кожного з вищезазначених прав та ситуації, в яких Ви можете ними скористатися, визначаються законом. Можливість використання деяких з перерахованих вище дозволи можуть залежати, серед іншого, від правової основи, мети чи способу їх обробки.

9. Право на відкликання згоди на обробку персональних даних

Якщо Ви дали згоду на обробку персональних даних, Ви маєте право відкликати цю згоду. Відкликання згоди не впливає на законність обробки, яка була здійснена на підставі згоди до її відкликання. 

10. Право на подання скарги до контролюючого органу

Якщо Ви вважаєте, що обробка Ваших персональних даних фірмою KONO порушує положення чинного законодавства, Ви можете подати скаргу до контролюючого органу – Голови Управління із захисту персональних даних.

11. Передача персональних даних суб’єктам за межами Європейської економічної зони або міжнародним організаціям

KONO у виправданих випадках може розкривати Ваші персональні дані організаціям, які перебувають у наведених нижче країнах за межами Європейської економічної зони. Як правило, передача даних за межі Європейської економічної зони відбувається на основі стандартних договірних положень, зміст яких визначено Європейською комісією та забезпечує найвищі стандарти захисту персональних даних, що застосовуються на ринку. Ви маєте право отримати копію цих даних через KONO.