Leasing Pracowniczy

Leasing pracowniczy

Leasing pracowniczy

Leasing pracowniczy to jedna z kluczowych usług, jaką świadczymy w agencji pracy KONO. Dzięki niej możesz w prosty sposób pozyskać wartościowego pracownika i nie martwić się formalnościami. Takie wypożyczenie pracownika znacznie usprawnia funkcjonowanie firmy, jednocześnie nie narażając pracodawcy na dodatkowe koszty związane z rekrutacją czy przeszkoleniem nowo zatrudnianej osoby. Przekonaj się, jakie korzyści płyną z pozyskania pracownika leasingowego i współpracy z naszą agencją pracy tymczasowej.

Na czym polega leasing pracowniczy?

Niestety nie wszyscy pracodawcy wiedzą, co to jest leasing pracowniczy – a szkoda, gdyż tego typu zatrudnienie pracownika znacznie ułatwia działanie firmy. Na polskim rynku rozwiązanie to nie jest jeszcze bardzo popularne, jednak wierzymy, że niebawem się to zmieni. Zatrudnienie leasingowe to wygoda oparta na profesjonalizmie oraz duża oszczędność czasu i pieniędzy. Jest to idealna propozycja dla każdego pracodawcy, który potrzebuje pozyskać wykwalifikowanego tymczasowego pracownika bez obarczania się zobowiązaniami.

Wynajem pracowniczy polega na oddelegowaniu pracownika jednej firmy do wykonywania pracy na rzecz innego przedsiębiorcy na podstawie porozumienia tych dwóch podmiotów za pośrednictwem naszej agencji pracy. Pracownik pozyskany w ten sposób jest odpowiednio przeszkolony i przygotowany do pełnienia określonych obowiązków, dzięki czemu nie jest konieczne wdrażanie go do pracy.

Rozróżnia się dwa rodzaje leasingu pracowniczego:
body leasing – zatrudnienie jednego pracownika tymczasowego;
team leasing – wynajęcie grupy specjalistów.

Bez wątpienia leasing pracowniczy zapewni wiele korzyści dla Twojego biznesu

Kiedy warto skorzystać z leasingu pracowniczego?

Leasing pracowników to doskonała propozycja dla pracodawców, którzy potrzebują szybko zatrudnić wykwalifikowanego pracownika bez oferowania mu stałej współpracy. Jest to forma zatrudnienia outsourcingowego, z której warto skorzystać, gdy:

 • firma potrzebuje pomocy fachowca w danej dziedzinie, lecz tylko na określony czas, np. wdrażane są nowe systemy i wymagana jest pomoc specjalisty od IT;
 • jest szczyt sezonu i w przedsiębiorstwie brakuje rąk do pracy;
 • konieczne jest pozyskanie wysoko wykwalifikowanego pracownika, a firmy nie stać na zaproponowanie mu zatrudnienia na stałe;
 • firma otrzymała duże zlecenie z ograniczonym terminem, co wymaga większej siły roboczej;
 • w firmie brakuje pracowników, a nie ma możliwości zatrudnienia kogoś na etat;
 • jedyny specjalista w danej dziedzinie jest na urlopie lub zwolnieniu chorobowym i trzeba go zastąpić.

W ramach zatrudnienia leasingowego możliwy jest wynajem pracowników na godziny, np. na trzy godziny dziennie przez dwa tygodnie w celu rozładowania porannej dostawy do magazynu lub ustawienia parametrów maszyn przemysłowych.

Zalety i ryzyko korzystania z leasingu pracowniczego

Najem pracowniczy to rozwiązanie, które ma bardzo dużo zalet. Do najważniejszych należy z pewnością pozyskanie pracownika dopasowanego do potrzeb przedsiębiorstwa oraz brak formalności po stronie pracodawcy, gdyż tego typu działaniami zajmuje się nasza agencja pracy tymczasowej KONO. Niewątpliwym plusem wynajmu pracownika jest również wyeliminowanie kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowo zatrudnionej osoby, a także brak konieczności podpisywania z nim umowy.

Niestety wszystko, co ma zalety, posiada również wady. Nie inaczej jest w przypadku leasingu pracowniczego. Największą wadą tego sposobu pozyskania pracownika jest ryzyko związane z jego niską motywacją bądź zaangażowaniem w powierzane mu zadania. Jest to wprawdzie obawa towarzysząca pracodawcy również podczas zatrudniania pracownika na stałe, jednak w przypadku zatrudnienia leasingowego pracownik ma świadomość, że jest oddelegowany do danej pracy jedynie na jakiś czas i nie musi się wykazywać tak, jakby to miało miejsce w przypadku chęci przedłużenia umowy o pracę.

Czym różni się leasing pracowniczy od pracy tymczasowej?

Główną różnicą pomiędzy pracą tymczasową a leasingiem pracowniczym jest czas, na jaki pracownik może zostać wynajęty. Zgodnie z ustawą z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, taka praca może być świadczona na rzecz jednego pracodawcy przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Ten zapis prawny mówi także o wynagrodzeniu dla pracownika tymczasowego, które powinno wynosić równowartość wypłaty etatowego pracownika firmy.

W przypadku podpisania umowy leasingu pracowniczego nie istnieją polskie przepisy regulujące czas świadczenia pracy ani narzucające wysokość zarobków. Dzięki temu nasza agencja pracy ma większą swobodę w dostosowywaniu warunków umowy zarówno do oczekiwań pracowników, jak i predyspozycji pracodawców.

Aktualnie jedynym przepisem prawnym nawiązującym do leasingu pracowniczego jest Kodeks pracy. W świetle art. 174¹. § 1. k.p. za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. Oznacza to, że jeśli pracownik uda się na bezpłatny urlop u swojego stałego pracodawcy, będzie mógł podjąć pracę w innej firmie, czyli zostać np. pracownikiem leasingowym.

Co powinno znaleźć się w dobrze przygotowanej umowie leasingu pracowniczego?

Umowa pracodawcy z naszą agencją pracy tymczasowej nie jest sztywno narzuconym dokumentem, gdyż jej zapisy zależy w dużej mierze od ustaleń pomiędzy stronami. Podczas podpisywania umowy o wypożyczenie pracownika ustala się:

 • rodzaj pracy, jaką ma wykonywać wynajmowany pracownik;
 • wysokość wynagrodzenia pracownika;
 • szacowany czas na jaki pracownik jest wynajmowany;
 • podstawy do zgłoszenia rezygnacji pracodawcy ze świadczenia pracy przez danego pracownika.

Dla pracodawcy wypożyczającego pracownika bardzo istotne są zapisy w umowie dotyczące jego stosunku formalnego do tej osoby oraz spraw organizacyjnych. W agencji pracy KONO oferujemy pełen zakres usług administracyjno-kadrowych, dlatego nasi Klienci nie muszą się martwić o takie sprawy, jak:

 • naliczanie i wypłata wynagrodzenia;
 • odprowadzanie podatków związanych z zatrudnianiem pracownika na określony czas;
 • organizowanie szkoleń BHP i innych wymaganych w danej firmie;
 • pomoc w uzyskaniu dodatkowych świadczeń pracowniczych.

Kolejnym ważnym punktem umowy leasingu pracowniczego są koszty. Cena naszych usług jest ustalana indywidualnie z Klientem zainteresowanym leasingiem pracowniczym. Zależy nam, by dokument ten był korzystny dla obu stron, dlatego wsłuchujemy się w potrzeby i oczekiwania naszych Klientów, również te dotyczące finansów.

leasing pracowniczy z kono.jobs

Zajmujemy się:

Wynagrodzenia
Służymy pośrednikiem w kwestiach naliczania i wypłaty wynagrodzenia

Podatki
Zajmyjemy się odprowadzaniem podatków powiązanych z zatrudnieniem pracowników
leasing pracowniczy z kono.jobs

Świadczenia
Zajmujemy się dodatkowymi świadczeniami pracowniczymi

Szkolenia
Oferujemy szkolenia dla pracowników, którzy będą wynajmowani do wykonywania konkretnych usług (jak np. szkolenia BHP)