Karta Pobytu - Ankieta

Karta pobytu jest dokumentem, który potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy, bez konieczności uzyskania wizy.