Outsourcing pracowników z Ukrainy

Bliskość kulturowa, sumienność, a przede wszystkim chęci do pracy to główne cechy, które sprawiają, że polscy przedsiębiorcy często decydują się nawiązać współpracę z pracownikami z Ukrainy. Jedną z metod ich rekrutowania, jest outsourcing, czyli „wypożyczenie” pracownika w celu wykonywania przez niego określonych zadań w firmie, która wcześniej zawarła z agencją pracy w tym celu umowę. Oprócz oszczędności finansowych taka współpraca niesie za sobą oszczędność czasu — pracodawca nie musi przeprowadzać już specjalistycznych szkoleń, gdyż od razu otrzymuje przygotowanego pracownika. Dbamy, aby pracownicy z Ukrainy szukający pracy w polskich firmach spełniali wymagania pracodawców.

Pracownicy z Ukrainy — rekrutacja i pomoc prawna w zatrudnianiu osób zza granicy

Obserwuje się, że pracownicy z Ukrainy szukają pracy głównie w obszarze takich branż jak: budownictwo, rolnictwo, gastronomia, hotelarstwo, czy produkcja. Wielu z nich, może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w danej dziedzinie lub nawet wykształceniem kierunkowym. Nie bez powodu renomą cieszą się między innymi pracownicy budowlani z Ukrainy — znane są ich chęci do pracy i fakt, że rzetelnie wypełniają powierzone im obowiązki. Ważny tu jest fakt, że rekrutowani pracownicy budowlani z Ukrainy, to często osoby posiadające zdobyte wcześniej doświadczenie.

Aby sprostać wzrostowi zatrudnienia w obszarze rolnictwa, agencja pośrednictwa pracy pracowników z Ukrainy przygotowała bazę kandydatów gotowych podjęcia pracy. Dzięki niej chętni pracownicy z Ukrainy do pracy w rolnictwie są gotowi, aby rozpocząć pracę w wyznaczonym przez pracodawców czasie. Pracownicy z Ukrainy do pracy w rolnictwie oraz innych branżach, muszą  jednak posiadać zezwolenie na pracę w Polsce. Bez wymaganych dokumentów potwierdzających legalność pobytu, praca pracowników z Ukrainy nie jest po prostu możliwa. Każdorazowo, niezbędne jest również powiadomienie odpowiedniego Urzędu pracy o zatrudnieniu osoby zza granicy. Profesjonalna agencja wyręczy w tych czynnościach pracodawcę, załatwiając wszelkie formalności oraz niezbędne dokumenty i oświadczenia.

Jak przebiega proces rekrutacji w agencji pracy pracowników z Ukrainy? Po dokonaniu wszelkich ustaleń z pracodawcą agencja pozyskuje kandydatów poprzez  publikację ogłoszeń lub też korzysta z gotowej bazy kandydatów dostępnych w kraju jak i za granicą. Następnie, mając dostęp zarówno do ekspertów, jak i pracowników niższego szczebla, przeprowadza rekrutację i selekcję kandydatów. Po zatrudnieniu pracowników z Ukrainy agencja przejmuje na siebie między innymi obowiązek prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej w tym również wynagrodzenie, organizowanie szkoleń BHP, czy skierowania na okresowe badania lekarskie.

Jak wygląda proces poszukiwania i rekrutacji pracowników z Ukrainy?

Poszukiwanie pracowników z Ukrainy bez pośredników niejednokrotnie może stanowić trudne zadanie. Przeprowadzenie rekrutacji, a wcześniej promowanie oferty zatrudnienia poza granicami naszego kraju, wymaga bowiem sporych nakładów finansowych oraz zajmuje dużo czasu. W przypadku potrzeby szybkiego uzupełnienia braków kadrowych przedsiębiorcy decydują się więc na skorzystanie z usług profesjonalnej agencji pośrednictwa pracy.

Rekrutacje międzynarodowe nieraz budzą wiele pytań i wątpliwości związanych głównie z kwestiami natury prawnej. Załatwienie wszelkich spraw formalnych np. związanych z pozwoleniami na pracę, czy ubezpieczeniem, jest niezbędne do legalnego i bezpiecznego podjęcia zatrudnienia. Dzięki agencji pośrednictwa pracy pracownicy z Ukrainy mają możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem KONO. To wszystko znacząco ułatwia komunikację, pomaga budować zaufanie kandydata oraz na bieżąco udzielać im niezbędnego wsparcia.

Wsparcie dla pracowników z Ukrainy w poszukiwaniu pracy

Dla pracowników z Ukrainy pośrednictwo agencji pracy również oznacza wsparcie, zarówno przed wyjazdem, jak i po dotarciu do Polski. Mogą oni liczyć na doświadczenie i zaangażowanie specjalistów, oddelegowanych do nich koordynatorów, konsultantów prawnych, czy tłumaczy. Porady są w takim przypadku udzielane bezpłatnie.

Oferta agencji pośrednictwa pracy  obejmuje także pomoc w skompletowaniu dokumentów, wśród których najważniejsze jest zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce. W takim przypadku konieczne będzie posiadanie oświadczenia o ubezpieczeniu zdrowotnym i posiadanie stabilnego źródła utrzymania. Biura pośrednictwa pracy umożliwiają też uzyskanie Karty Pobytu dla pracowników z Ukrainy pracujących w Polsce. Kolejnym plusem jest zorganizowanie transportu do Polski oraz pomoc w znalezieniu mieszkania. Czasem, pracodawcy zatrudniający duże grupy Ukraińców gwarantują swym pracownikom zakwaterowanie w pobliżu zakładu pracy.