Outsourcing pracowniczy

Outsourcing pracowniczy co to jest i jak może wpłynąć na funkcjonowanie Twojej firmy? Kilka informacji na ten temat znajdziesz poniżej, jednak jeśli chcesz przekonać się, jakie konkretne korzyści z wprowadzenia outsourcingu pracowników czekają na Ciebie, zachęcamy do kontaktu z naszą agencją pracy KONO.

Czym jest outsourcing pracowniczy?

Outsourcing pracowniczy to nic innego, jak przekazanie, „wypożyczenie” (leasing) pracownika do wykonania konkretnych zadań w przedsiębiorstwie, które podpisało z naszą agencją pracy umowę outsourcingu pracowniczego. Jest to rozwiązanie, które można wykorzystać w praktycznie każdej branży – od produkcji i transportu, poprzez zarządzanie i rachunkowość, aż po ochronę i sprzątanie.

Outsourcing pracownika prowadzony za pośrednictwem agencji KONO to, najprościej mówiąc, rozłożenie natłoku obowiązków na własnych pracowników i specjalistów z zewnętrznej firmy. Pozwala to szybko uporać się z problemem, jak również zaoszczędzić czas i pieniądze, które trzeba by było poświęcić na zatrudnienie i przeszkolenie nowego pracownika.

Korzyści płynące z outsourcingu pracowniczego

Jedną z głównych zalet outsourcingu pracownika jest możliwość powierzenia ważnych zadań wykwalifikowanej osobie bez konieczności przygotowywania jej w sposób szczegółowy do tych określonych czynności. Niesie to za sobą również korzyści materialne dla pracodawcy, gdyż nie musi wydawać pieniędzy na szkolenia i bezpośrednie wdrażanie pracownika do pracy. Obniżenie kosztów pojawia się także w związku z pominięciem procesu rekrutacyjnego – to nasza agencja pracy zajmuje się pozyskaniem pracownika, którego umiejętności i kompetencje spełnią wymagania Klienta.

Dzięki skorzystaniu z usługi outsourcingu pracowniczego w agencji KONO pracodawca nie musi martwić się również sprawami organizacyjnymi i formalnymi, gdyż to my w ramach umowy o outsourcing pracowniczy zajmujemy się takimi sprawami, jak:

prowadzenie odpowiedniej dokumentacji kadrowo-płacowej,
załatwianie formalności – podpisywanie umów, wystawianie zaświadczeń;
wypłacanie wynagrodzenia;
organizacja szkoleń BHP i innych;

kierowanie pracowników na badania okresowe;
organizowanie zastępstwa w razie niedyspozycji pracownika outsourcingowego (outsourcera);
stosowanie systemów motywacyjnych i monitoringu zlecanych działań.

Dla niektórych pracodawców bardzo ważną cechą leasingu czy też outsourcingu pracowniczego jest brak zobowiązań wobec outsourcera. Umowa outsourcingu pracowniczego podpisywana jest z naszą agencją i to my zatrudniamy pracownika, który ma świadczyć pracę na rzecz naszego Klienta. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, które ponownie generuje dużą oszczędność czasu i pieniędzy.

Obszar działań naszej agencji pracy

Pomożemy Ci w następujących dziedzinach:

Usługi HR i zatrudnienie kwalifikowanej kadry | HR KONO Outsourcing
HR/Kadry
Księgowość i rachunkowość podczas zatrudnienia pracowników | HR KONO Outsourcing
Księgowość i rachunkowość
Wsparcie prawne podczas zatrudnienia | HR KONO Outsourcing
Wsparcie prawne
Outsourcing pracowniczy | HR KONO Outsourcing
Outsourcing pracowniczy
Outplacement pracowniczy i rekrutacja | HR KONO Outsourcing
Outplacement/rekrutacja

Rodzaje outsourcingu pracowniczego

Na rynku pracy można spotkać się z kilkoma rodzajami outsourcingu:

  • BPO (Business Process Outsourcing) – outsourcing procesów biznesowych, który polega na przekazaniu zewnętrznym dostawcom obsługi zagadnień związanych ze strategią firmy, które nie są jej główną działalnością. Zalicza się do nich takie obszary jak: usługi księgowe, kadrowo-płacowe czy obsługa klienta (np. call center);
  • KPO (Knowledge Process Outsourcing) – outsourcing z zakresu wiedzy (analizy i ekspertyzy), którego celem jest przeniesienie do zewnętrznych podmiotów realizacji przedsięwzięć dotyczących przeprowadzanych w firmie badań, jak również gromadzenia informacji na temat patentów, potrzeb rynku, szkoleń czy nowoczesnych rozwiązań;
  • SSC (Shared Services Centers) – centrum usług wspólnych, czyli outsourcing świadczony przez niezależne jednostki organizacyjne, który ma charakter pomocniczy. Mogą to być usługi z zakresu IT, logistyki, zarządzania zasobami ludzkimi, księgowości, struktury organizacyjnej czy rozliczania wynagrodzeń;
  • R&D (Research & Development) – to outsourcing procesów badawczo-rozwojowych polegający na pozyskiwaniu przez zewnętrzną firmę informacji na temat danych procesów, produktów czy technologii. Tego typu firmy zajmują się m.in. monitorowaniem wskazanego rynku pod kątem udoskonaleń, które można zastosować w zlecającym takie działanie przedsiębiorstwie;
  • ITO (Information Technology Outsourcing) – outsourcing procesów IT to nic innego jak zlecanie zewnętrznej firmie procesów informatycznych;
  • LPO (Legal Process Outsourcing) – outsourcing procesów prawnych, czyli zlecanie zewnętrznej firmie lub kancelarii prawnej obsługi procesów prawnych dotyczących działalności przedsiębiorstwa.

Outsourcing pracowniczy w świetle prawa

Dla pracodawcy poszukującego pracownika do wynajęcia istotną kwestią powinno być poznanie różnicy pomiędzy outsourcingiem a pracą tymczasową. Choć z pozoru zasada funkcjonowania tego typu zatrudnienia może wydawać się podobna, to jednak główną rozbieżnością między nimi jest podstawa prawna. Praca tymczasowa została zdefiniowana w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, w której określony jest dokładny czas, w jakim mogą zostać wykonywane zadania dla firmy zatrudniającej w ten sposób pracownika. W ustawie zostało wyszczególnione również wynagrodzenie, jakie powinien otrzymać pracownik tymczasowy.

W przypadku outsourcingu pracowniczego natomiast nie ma narzuconego prawnie stosunku pracodawcy w kwestii czasu, wynagrodzenia czy też zakresu obowiązków wynajmowanego pracownika. Jest to spowodowane tym, że to nie firma zatrudnia outsourcera, lecz agencja pracy. Jedynym zapisem prawnym dotyczącym outsourcingu pracowników jest Kodeks pracy, a konkretniej art. 174¹. § 1. k.p., który brzmi: „za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami”.

Czy outsourcing pracowniczy jest dla Ciebie?

Umowa o outsourcing pracowników podpisana z naszą agencją pracy KONO to rozwiązanie idealne dla Ciebie, jeśli:

  • nie masz czasu i zasobów, by zrekrutować, przeszkolić i zatrudnić na stałe nowego pracownika;
  • wprowadzasz zmiany w swojej firmie i potrzebujesz pomocy specjalisty jedynie na czas wdrażania nowych systemów czy działań;
  • chcesz zrezygnować z utrzymywania działu IT, kadrowego, księgowego, call center, gdyż uważasz, że firma zewnętrzna wykona tę samą pracę sprawniej lub taniej;
  • poszukujesz firmy, która przeprowadzi dla Ciebie analizę rynku, usługę prawną lub badania bez długoterminowych zobowiązań.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu w naszej siedzibie głównej KONO lub w jednym z oddziałów. Z chęcią udzielimy również informacji telefonicznie, wyjaśniając wszelkie szczegóły dotyczące outsourcingu pracowników.