Outsourcing pracowniczy

Outsourcing pracowniczy co to jest i jak może wpłynąć na funkcjonowanie Twojej firmy? Kilka informacji na ten temat znajdziesz poniżej, jednak jeśli chcesz przekonać się, jakie konkretne korzyści z wprowadzenia outsourcingu pracowników czekają na Ciebie, zachęcamy do kontaktu z naszą agencją pracy KONO.

Czym jest outsourcing pracowniczy?

Outsourcingiem nazywamy “przedsięwzięcie polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego realizowanych przez nie funkcji i przekazanie ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym.”

Outsourcing pracowniczy natomiast to nic innego, jak przekazanie, „wypożyczenie” (leasing) pracownika do wykonania konkretnych zadań w przedsiębiorstwie, które podpisało z naszą agencją pracy umowę outsourcingu pracowniczego. Jest to rozwiązanie, które można wykorzystać w praktycznie każdej branży – od produkcji i transportu, poprzez zarządzanie i rachunkowość, aż po ochronę i sprzątanie.

Outsourcing pracowniczy stał się popularnym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorstw w dzisiejszych czasach. Przejęcie obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego czy realizacja innym podmiotom gospodarczym różnorodnych zadań to tylko niektóre z możliwości, jakie oferuje ten model współpracy.

Jednym z najbardziej popularnych sposobów jest korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej. Kiedy mówimy o pracy tymczasowej, mamy na myśli specyficzny stosunek pracy, w którym pracownik tymczasowy jest zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej, ale wykonuje swoje zadania pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. W przypadku pracy tymczasowej, pracowników zatrudnionych w ramach takiej współpracy można traktować jako pracowników tymczasowych, których zadaniem jest wsparcie przedsiębiorstwa w określonym czasie lub przy konkretnym projekcie.

Jednak outsourcingiem pracowniczym nie jest tylko wynajem pracowników. Często firmy decydują się na leasing pracowniczy, który polega na tym, że pracodawca użytkownik “wynajmuje” pracowników z zewnętrznej firmy. W takim przypadku, odpowiedzialność za formalne aspekty związane z zatrudnieniem, takie jak zakład ubezpieczeń społecznych, leży po stronie agencji pracy tymczasowej, nie zaś pracodawcy użytkownika.

Warto również zaznaczyć, że wiele firm decyduje się na przejęcia pracowników, co oznacza, że pracownicy pierwotnie zatrudnieni przez agencję pracy tymczasowej mogą stać się pełnoprawnymi członkami zespołu w przedsiębiorstwie, które korzystało z ich usług w ramach outsourcingu pracowniczym.

Outsourcing pracownika prowadzony za pośrednictwem agencji KONO to, najprościej mówiąc, rozłożenie natłoku obowiązków na własnych pracowników i specjalistów z zewnętrznej firmy. Pozwala to szybko uporać się z problemem, jak również zaoszczędzić czas i pieniądze, które trzeba by było poświęcić na zatrudnienie i przeszkolenie nowego pracownika.

Korzyści płynące z outsourcingu pracowniczego

Jedną z głównych zalet outsourcingu pracownika jest możliwość powierzenia ważnych zadań wykwalifikowanej osobie bez konieczności przygotowywania jej w sposób szczegółowy do tych określonych czynności. Niesie to za sobą również korzyści materialne dla pracodawcy, gdyż nie musi wydawać pieniędzy na szkolenia i bezpośrednie wdrażanie pracownika do pracy. Obniżenie kosztów pojawia się także w związku z pominięciem procesu rekrutacyjnego – to nasza agencja pracy zajmuje się pozyskaniem pracownika, którego umiejętności i kompetencje spełnią wymagania Klienta.

Dzięki skorzystaniu z usługi outsourcingu pracowniczego w agencji KONO pracodawca nie musi martwić się również sprawami organizacyjnymi i formalnymi, gdyż to my w ramach umowy o outsourcing pracowniczy zajmujemy się takimi sprawami, jak:

prowadzenie odpowiedniej dokumentacji kadrowo-płacowej,
załatwianie formalności – podpisywanie umów, wystawianie zaświadczeń;
wypłacanie wynagrodzenia;
organizacja szkoleń BHP i innych;

kierowanie pracowników na badania okresowe;
organizowanie zastępstwa w razie niedyspozycji pracownika outsourcingowego (outsourcera);
stosowanie systemów motywacyjnych i monitoringu zlecanych działań.

Dla niektórych pracodawców bardzo ważną cechą leasingu czy też outsourcingu pracowniczego jest brak zobowiązań wobec outsourcera. Umowa outsourcingu pracowniczego podpisywana jest z naszą agencją i to my zatrudniamy pracownika, który ma świadczyć pracę na rzecz naszego Klienta. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, które ponownie generuje dużą oszczędność czasu i pieniędzy.

Agencja pracy tymczasowej - jak działa i dlaczego warto?

Współczesny rynek pracy jest pełen wyzwań, zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników. W tym kontekście agencja pracy tymczasowej staje się kluczowym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorstw.

Współpraca z agencją pracy tymczasowej czy agencją zatrudnienia, w ramach outsourcingu pracowniczego to przedsięwzięcie polegające na elastycznym podejściu do zasobów ludzkich, które pozwala przedsiębiorstwom na skuteczne dostosowywanie się do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku. Outsourcing pracowników ma wiele zalet, które sprawiają, że jest to rozwiązanie coraz częściej wybierane przez przedsiębiorstwa poszukujące elastyczności, oszczędności kosztów oraz specjalistycznego know-how w konkretnej dziedzinie.

Obszar działań naszej agencji pracy

Pomożemy Ci w następujących dziedzinach:

Usługi HR i zatrudnienie kwalifikowanej kadry | HR KONO Outsourcing
HR/Kadry
Księgowość i rachunkowość podczas zatrudnienia pracowników | HR KONO Outsourcing
Księgowość i rachunkowość
Wsparcie prawne podczas zatrudnienia | HR KONO Outsourcing
Wsparcie prawne
Outsourcing pracowniczy | HR KONO Outsourcing
Outsourcing pracowniczy
Outplacement pracowniczy i rekrutacja | HR KONO Outsourcing
Outplacement/rekrutacja

Rodzaje outsourcingu pracowniczego

Na rynku pracy można spotkać się z kilkoma rodzajami outsourcingu:

  • BPO (Business Process Outsourcing) – outsourcing procesów biznesowych, który polega na przekazaniu zewnętrznym dostawcom obsługi zagadnień związanych ze strategią firmy, które nie są jej główną działalnością. Zalicza się do nich takie obszary jak: usługi księgowe, kadrowo-płacowe czy obsługa klienta (np. call center);
  • KPO (Knowledge Process Outsourcing) – outsourcing z zakresu wiedzy (analizy i ekspertyzy), którego celem jest przeniesienie do zewnętrznych podmiotów realizacji przedsięwzięć dotyczących przeprowadzanych w firmie badań, jak również gromadzenia informacji na temat patentów, potrzeb rynku, szkoleń czy nowoczesnych rozwiązań;
  • SSC (Shared Services Centers) – centrum usług wspólnych, czyli outsourcing świadczony przez niezależne jednostki organizacyjne, który ma charakter pomocniczy. Mogą to być usługi z zakresu IT, logistyki, zarządzania zasobami ludzkimi, księgowości, struktury organizacyjnej czy rozliczania wynagrodzeń;
  • R&D (Research & Development) – to outsourcing procesów badawczo-rozwojowych polegający na pozyskiwaniu przez zewnętrzną firmę informacji na temat danych procesów, produktów czy technologii. Tego typu firmy zajmują się m.in. monitorowaniem wskazanego rynku pod kątem udoskonaleń, które można zastosować w zlecającym takie działanie przedsiębiorstwie;
  • ITO (Information Technology Outsourcing) – outsourcing procesów IT to nic innego jak zlecanie zewnętrznej firmie procesów informatycznych;
  • LPO (Legal Process Outsourcing) – outsourcing procesów prawnych, czyli zlecanie zewnętrznej firmie lub kancelarii prawnej obsługi procesów prawnych dotyczących działalności przedsiębiorstwa.

Outsourcing pracowniczy a praca tymczasowa i leasing pracowniczy

Dla pracodawcy poszukującego pracownika do wynajęcia istotną kwestią powinno być poznanie różnicy pomiędzy outsourcingiem a pracą tymczasową. Choć z pozoru zasada funkcjonowania tego typu zatrudnienia może wydawać się podobna, to jednak główną rozbieżnością między nimi jest podstawa prawna.

Co warto wiedzieć o zatrudnianiu pracowników tymczasowych?

Zatrudnianie pracowników stałych wiąże się z pewnymi ryzykami, zwłaszcza jeśli chodzi o sezonowe wzrosty i spadki działalności. Dlatego wiele firm decyduje się na zatrudnianie pracowników tymczasowych. Jest to idealne rozwiązanie, gdy potrzebujesz elastyczności w skali, jaką oferuje pracę tymczasową. Pozwala to przedsiębiorcom na dostosowanie się do zmieniających się potrzeb bez obciążenia stałymi kosztami związanymi z zatrudnieniem.

Leasing Pracowniczy – czym jest?

Nie wszyscy są zaznajomieni z terminem leasing pracowniczy. Jest to metoda polegająca na tym, że pracownik jest formalnie zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej, ale świadczy usługi na rzecz innego pracodawcy, zwanego pracodawcą użytkownikiem. To idealne rozwiązanie dla firm, które potrzebują specjalistów na krótki okres czasu lub dla realizacji konkretnego projektu. Warto jednak poznać różnice, które dzielą outsourcing pracowniczy i leasing pracowniczy oraz pracę tymczasową.

Outsourcing pracowniczy w świetle prawa

Praca tymczasowa została zdefiniowana w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, w której określony jest dokładny czas, w jakim mogą zostać wykonywane zadania dla firmy zatrudniającej w ten sposób pracownika. W ustawie zostało wyszczególnione również wynagrodzenie, jakie powinien otrzymać pracownik tymczasowy.

W przypadku outsourcingu pracowniczego natomiast nie ma narzuconego prawnie stosunku pracodawcy w kwestii czasu, wynagrodzenia czy też zakresu obowiązków wynajmowanego pracownika. Jest to spowodowane tym, że to nie firma zatrudnia outsourcera, lecz agencja pracy. Jedynym zapisem prawnym dotyczącym outsourcingu pracowników jest Kodeks pracy, a konkretniej art. 174¹. § 1. k.p., który brzmi: „za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami”.

Czy outsourcing pracowniczy jest dla Ciebie?

Umowa o outsourcing pracowników podpisana z naszą agencją pracy KONO to rozwiązanie idealne dla Ciebie, jeśli:

  • nie masz czasu i zasobów, by zrekrutować, przeszkolić i zatrudnić na stałe nowego pracownika;
  • wprowadzasz zmiany w swojej firmie i potrzebujesz pomocy specjalisty jedynie na czas wdrażania nowych systemów czy działań;
  • chcesz zrezygnować z utrzymywania działu IT, kadrowego, księgowego, call center, gdyż uważasz, że firma zewnętrzna wykona tę samą pracę sprawniej lub taniej;
  • poszukujesz firmy, która przeprowadzi dla Ciebie analizę rynku, usługę prawną lub badania bez długoterminowych zobowiązań.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu w naszej siedzibie głównej KONO lub w jednym z oddziałów. Z chęcią udzielimy również informacji telefonicznie, wyjaśniając wszelkie szczegóły dotyczące outsourcingu pracowników.

Zatrudnianie pracowników tymczasowych ma wiele korzyści. Oferuje elastyczność, pozwala na oszczędności i daje dostęp do szerokiej gamy talentów, gdy ich potrzebujesz. Dzięki możliwościom oferowanym przez agencję pracy tymczasowej, przedsiębiorcy mogą lepiej dostosować się do dynamicznego rynku pracy.