Agencja pracy Bydgoszcz – nowatorskie podejście rekrutacyjne

Celem naszej agencji jest wykonywanie zadań związanych z rekrutacją oraz obsługą kadrowo-płacową, przy jednoczesnej trosce o potrzeby klientów. Staramy się, aby stworzyć takie porozumienie między kandydatami a naszymi klientami, żeby obie strony były usatysfakcjonowane. Najważniejsze jest dla nas odpowiednie dopasowanie kompetencji potencjalnego pracownika do wyzwań stawianych przez konkretne stanowisko pracy. Dzięki temu świadczymy profesjonalne usługi.

Agencje pracy w Bydgoszczy stwarzają większą szansę na znalezienie zatrudnienia, aniżeli Urzędy Pracy.

Zakres usług agencji pracy Bydgoszcz

Zależy nam na tym, aby znajdować dla naszych klientów jak najbardziej kompetentnych pracowników, którzy znakomicie odnajdą się w różnych zawodach.

Naszym priorytetem jest zadbanie o możliwie jak najkrótszy proces rekrutacji. Stale poszerzamy naszą bazę ofert, aktualizujemy ją na bieżąco, co w sposób znaczący przyśpiesza zatrudnienie i wdrożenie pracownika.

Klienci, którzy korzystają z naszych usług, chwalą sobie przede wszystkim ich zróżnicowany zakres. Dzięki dostępowi do naszej bazy kandydatów, oszczędzają oni wiele czasu i pieniędzy. Dodatkowo, nasi klienci mają możliwość skorzystania także z pomocy związanej z Outsourcingiem  i Headhuntingiem, którą dostosowujemy indywidualnie do potrzeb danego pracodawcy.

Klient podpisujący umowę z naszą agencją, otrzymuje gwarancję profesjonalnej obsługi, która obejmuje m.in.:

  • Sumienną dbałość o pracownicze akta, czyli wszelkiego rodzaju świadectwa pracy i rozliczenia z instytucjami pokroju ZUS czy US.
  • Dokładną selekcję odpowiednich kandydatów, dzięki której klient ma pewność, że otrzyma pracownika odpowiadającego oczekiwaniom.
  • Formalności związane z organizowaniem badań medycyny pracy, zarówno wstępnych, jak i okresowych oraz zapewnianie niezbędnych świadczeń dla pracowników.

Agencja pracy tymczasowej w Bydgoszczy – respektowanie przepisów prawa

Normy prawne, do których przestrzegania są zobowiązane agencje pracy w Bydgoszczy, wymagają posiadania konkretnych certyfikatów. Nasza agencja jest wpisana do rejestru podmiotów, które prowadzą działalność związaną z ułatwianiem zatrudnienia, co można zweryfikować w Wojewódzkim Urzędzie Pracy i w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia.

Jednocześnie, stosując się do litery prawa

nie pobieramy opłat od kandydatów za udzielaną pomoc w zakresie zatrudnienia. Potencjalni pracownicy ponoszą wyłącznie koszty dotyczące procedur urzędowych, czyli np. wyrobienie Karty Pobytu.

Rynek pracy w Bydgoszczy – na jakich pracowników jest zapotrzebowanie?

W Bydgoszczy, podobnie jak w wielu innych polskich miastach, istnieje zróżnicowane zapotrzebowanie na różne grupy pracowników, zarówno w sektorze usług, jak i w branżach przemysłowych. Specyfika bydgoskiego środowiska zawodowego odzwierciedla rozwój miasta jako centrum gospodarczego i kulturalnego. Dla cudzoziemców, zwłaszcza z Ukrainy, kilka branż może być szczególnie atrakcyjnych ze względu na specyfikę rynku pracy w Bydgoszczy.

Cudzoziemcy, zwłaszcza z Ukrainy, dobrze odnajdą się w takich branżach jak logistyka i magazynowanie (kierowcy, magazynierzy), przemysł chemiczny (inżynieria procesowa, kontrola jakości), budownictwo (elektrycy, murarze, tynkarze) czy przemysł meblarski i drzewny (stolarstwo, obsługa maszyn).

Pracownicy posiadający umiejętności specjalistyczne w obszarach takich jak produkcja mebli, IT, logistyka czy budownictwo, mogą znaleźć satysfakcjonujące zatrudnienie na bydgoskim rynku pracy. Ważne jest również, aby poszukiwani pracownicy byli otwarci na zdobywanie nowych umiejętności i dostosowywanie się do lokalnych potrzeb gospodarczych.

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z oferowanych przez nas usług, aby proces rekrutacyjny nowego pracownika był doświadczeniem skutecznym i satysfakcjonującym.