Try&Hire – korzystna forma zatrudnienia dla pracownika i pracodawcy

Rekrutacja z wykorzystanie rozwiązania Try&Hire | Agencja pracy Kono

Wiele firm poszukuje pracowników przez agencję pracy – jest to obecnie z coraz częściej wybieranych form rekrutacji. Często obcokrajowcy zatrudniani są do prac tymczasowych bądź sezonowych. Zatrudnienie na okres tymczasowy daje możliwość sprawdzenia pracownika, jego umiejętności oraz doświadczenia. Jednak pracodawca po wskazanym czasie wcale nie musi żegnać się z pracobiorcą, proponując stałe zatrudnienie.

Co to jest Try&Hire?

Try&Hire to rozwiązanie, które znajduję się pomiędzy pracą na czas określony a rekrutacją. W czasie, gdy pracownik zatrudniony jest na pewien okres wskazany przez pracodawcę, zostaje poddany testowi. Przełożony ma możliwość sprawdzenia, jak osoba zatrudniona radzi sobie w pewnych sytuacjach, jak odnajduje się w nowym otoczeniu i wywiązuje z obowiązków. Po kilku miesiącach pracy tymczasowej pracownik może zostać przejęty przez firmę i zatrudniony na stałe. Try&Hire to nic innego, jak połączenie dwóch możliwości zatrudnienia – pracy tymczasowej i pracy na stałe. To zwierzchnik decyduje o tym, w którym momencie chce podjąć się stałego zatrudnienia podwładnego. 

Jak działa Try&Hire?

Rozwiązanie Try&Hire nie jest nową formą zatrudnienia. Pod tą nazwą kryje się praca tymczasowa lub tzw. okres próbny. Prawa pracownika są takie same, jak przy zwykłej umowie o pracę na czas określony. Zyskuje on perspektywę pracy stałej w dowolnym momencie – decyzja ta jest zależna od firmy. Umowa na podstawie Try&Hire jest zawierana pomiędzy pracodawcą a agencją pracy. Dla każdego kandydata to tradycyjne zatrudnienie do pracy tymczasowej za pośrednictwem agencji. Jednak już na etapie rekrutacji zostaje poinformowany o możliwości stałego zatrudnienia przez pracodawcę.

Try&Hire pozwala  kierownikowi nie tylko poznać zatrudnionego i jego umiejętności, ale także pomaga nowemu pracownikowi wdrożyć się w system firmy, poznać zasady, branżę i stanowisko, zanim zostanie zatrudniony na umowę o pracę. Dany rodzaj współpracy uważany jest za najkorzystniejszy, ponieważ jest to forma wygodna i bezpieczna dla obu stron.

Dlaczego warto skorzystać z formy Try&Hire?

Forma zatrudnienia Try&Hire przynosi wiele korzyści zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. W przypadku pracodawców warto zwrócić uwagę na takie zalety jak:

  • zatrudnienie “wstępne” pracownika może wskazać przedsiębiorcy, czy warto tworzyć nowe stanowisko i jak sprawdza się na nim zatrudniona osoba,
  • pracodawca ma możliwość sprawdzenia umiejętności i kompetencji kandydata, zanim zdecyduje się go zatrudnić na stałe,
  • forma ta powoduje zmniejszenie ryzyka zatrudnienia niewłaściwej osoby,
  • koszty związane z utworzeniem nowego stanowiska zostają przesunięte w czasie. Firma nie ryzykuje inwestycji,
  • pracownik czuje się zmotywowany do pracy,
  • przyśpiesza to adaptację pracownika w firmie.

Rozwiązanie Try&Hire ma też zalety dla osoby zatrudnionej:

  • poznanie pracodawcy, firmy, własnego stanowiska i branży przed podjęciem długoterminowego zobowiązania,
  • szansa na stałe zatrudnienie po okresie pracy tymczasowej,
  • wykazanie się w pracy, przedstawienie umiejętności i wiedzy na danym stanowisku,
  • zdobycie doświadczenia w danej branży i firmie, co pozwoli na wykorzystanie umiejętności przy zatrudnieniu na stałe w danej firmie lub u innego pracodawcy.

Try&Hire pozwala przedsiębiorcy na świadome podjęcie decyzji, a także na wybór kandydata, który najbardziej spełni oczekiwania. W ten sposób firma może sprawdzić nie jedną, a nawet kilka osób na danym stanowisku przed złożeniem długoterminowej oferty pracy. Do przedsiębiorstwa zostaje zatrudniona osoba, która zdążyła już poznać całą strukturę i czuje się pewniej w swojej pracy. Pracownik z kolei ma możliwość zapoznania się z nowym środowiskiem i systemem. Po otrzymaniu umowy o pracę nie trzeba wdrażać takiej osoby i może kontynuować swoje zadania. 

Podsumowanie

Try&Hire jest świetnym rozwiązaniem przede wszystkim dla małych firm, które nie posiadają własnych, wewnętrznych działów HR, a również potrzebują przeprowadzać rekrutacje. Dlatego wiele z nich decyduje się na współpracę z agencją pracy. Umożliwia to dostęp do bazy sprawdzonych pracowników, którzy mogą zostać oddelegowani do pracy nawet w ciągu kilku dni.