(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PG6WGBV');Agencja pracy — prawa i obowiązki - Kono

Aktualności

Agencja pracy — prawa i obowiązki

Agencje pracy nie tylko mają pomóc pracownikowi znaleźć pracę, a pracodawcy – pracownika. Ich zadaniem jest również spełnianie ważnych obowiązków wobec swoich klientów. Przed nawiązaniem współpracy z agencją warto wiedzieć, jak rozpoznać legalnie świadczącą usługi agencję, co należy do jej obowiązków. Należy także pamiętać, że biuro pośrednictwa pracy ma również swoje prawa, które należy znać.

Jakie obowiązki ma agencja pracy?

Agencja pracy musi spełniać wyznaczone obowiązki, które umożliwiają legalną i bezpieczną współpracę między agencją a pracownikiem oraz agencją a pracodawcą. Do nich zaliczamy:

 • przekazanie pracownikowi prawdziwych i aktualnych informacji kontaktowych do placówki, takie jak adres, numer telefonu w formie papierowej lub elektronicznej. Pracownik agencji powinien także poinformować pracownika o dniach i godzinach działania biura,
 • Przedstawienie pracownikowi warunków w formie pisemnej, które agencja i pracodawca mają obowiązek ustalić, również w formie pisemnej,
 • Poinformowanie pracownika w formie pisemnej o obowiązkach pracodawcy w zakresie zarówno bezpieczeństwa, jak i higieny pracy,
 • wypłacenie w terminie należnego wynagrodzenia pracownikowi,
 • zawarcie odpowiedniego rodzaju umowy z pracownikiem tymczasowym,
 • ustalenie określonego limitu wykonywania pracy u jednego pracodawcy,
 • naprawienie szkód wyrządzonych pracodawcy przez pracownika,
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
 • wydawanie świadectwa pracy pracownikowi.

Ponadto, agencja pracy zobowiązana jest na podpisanie umowy z pracodawcą, która powinna zawierać:

 • rodzaj pracy,
 • kwalifikacje pracownika,
 • okres wykonywania pracy,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • informacje dotyczące przebiegu pracy,
 • zakres przejęcia obowiązków pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zakres przyjęcia przez pracodawcę wypłacenia należności na pokrycie kosztów podróży służbowych.

Co najważniejsze, agencja powinna być zarejestrowana. Każda placówka świadcząca takie usługi musi znaleźć się w rejestrze agencji, który jest warunkiem prowadzenia działalności tego typu. Filia nie tylko zawiera umowę z pracodawcą, ale także powinna zawrzeć osobne pismo z pracownikiem, którego zatrudnia.

Jakie prawa ma agencja?

Agencja pracy oprócz obowiązków wobec pracownika i pracodawcy posiada także szeroki zakres praw, do których należy:

 • dochodzenie zwrotu odszkodowania od pracownika, które zostało wypłacone przez pracodawcę za szkodę wyrządzoną podczas pracy,
 • dochodzenie zwrotu odszkodowania od pracodawcy, które zostało wypłacone pracownikowi za naruszenie przez pracodawcę zasad równego traktowania pracowników,
 • żądanie od pracowników dokumentów zatrudnienia u danego pracodawcy z okresu 36 miesięcy, które poprzedzają termin rozpoczęcia pracy. 

Legalne agencje pracy są bezpiecznym pośrednikiem pracy i pracowników, które zapewniają odpowiednie warunki dla obu stron. Dlatego warto zawsze przed podjęciem współpracy dokładnie sprawdzić dany organ, który ogłasza się jako agencja zatrudnienia. Pamiętaj także o tym, że powinieneś zawsze podpisać umowę, która zawiera prawidłowe warunki, a w razie jakichkolwiek wątpliwości nie bój się zadawać pytania i negocjować.

O Autorze

Julian Tempura

Podobne Artykuły