Program szczepień przeciwko covid-19 w zakładach pracy

Szczepienie w zakladach pracy | HR Kono

Od 4 maja wystartował ogólnopolski program szczepień w zakładach pracy. Został on opracowany tak, aby jak najbardziej uprościć firmom i organizacjom wygodne i proste zgłoszenie osób do szczepienia przeciwko covid-19 przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Kto może brać udział w programie?

W programie może wziąć udział zarówno pracodawca lub grupa pracodawców, jak i samorządy zawodowe, stowarzyszenia branżowe oraz szkoły wyższe. Liczba pojedynczego zgłoszenia powinna składać się z listy minimum 300 osób. Zgłosić można pracowników swojego zakładu pracy, członków samorządu i stowarzyszenia, osoby współpracujące (np. pracownicy i kontrahenci z umową B2B). Ponadto uczelnie mogą zgłaszać studentów powyżej 18 roku życia. Pozytywnym elementem uzupełniającym jest możliwość zgłoszenia członków rodziny wszystkich powyżej opisanych osób.

Jak zgłosić zakład pracy do udziału w programie szczepień?

Przed zgłoszeniem swojego zakładu pracy do programu szczepień niezbędnym jest ustalenie PWDL, czyli podmiotem wykonującym działalność leczniczą, która właśnie będzie zaszczepiać pracowników. W przypadku dużej liczby pracowników (pamiętaj, że wszystkie szczepienia trzeba wykonać w ciągu 5 dni) lub kilku lokalizacji (jak np. w przypadku sieci sklepów zlokalizowanych w całym kraju) można skorzystać z usług kilku PWDL, choć przy zgłoszeniu trzeba będzie podać jeden, wiodący podmiot.

Gdzie można zgłosić zakład pracy do szczepienia?

Proces zgłaszania zakładów pracy jest dostępny w prostej, wygodnej formie elektronicznej. Po wybraniu PWDL i określeniu dokładnej liczby chętnych do sczepiania wystarczy wypełnić formularz na storonie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – https://www.gov.pl/web/rcb/szczepieniawpracy.

Zachęcamy do udziału w programie szczepień, a w razie pytań służymy pomocą!