(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PG6WGBV');Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców - co warto wiedzieć? | KONO

Aktualności

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców – co warto wiedzieć?

Od wielu lat polski rynek pracy zmaga się z niedoborem pracowników. Rozwiązaniem tej sytuacji jest sprowadzanie pracowników zza granicy, którzy będą chętni do podjęcia zatrudnienia w naszym kraju. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może zostać udzielone cudzoziemcowi planującemu podjęcie lub kontynuację pracy na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Jak wygląda legalne zatrudnienie cudzoziemców?

Zatrudnianie cudzoziemców wiąże się z dopełnieniem wielu formalności. Determinuje je przede wszystkim kraj, z którego pochodzi pracownik, tytuł do pobytu na terenie RP oraz konieczność uzyskania zezwolenia na pracę. O legalnym zatrudnieniu cudzoziemca możemy mówić w sytuacji, gdy posiada on pozwolenie na pracę. Pracownicy niebędący obywatelami naszego kraju powinni posiadać czasową kartę pobytu, która jednocześnie pozwala na podjęcie pracy (tzw. zezwolenie jednolite). Warto podkreślić, że obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii nie muszą posiadać zezwolenia do wykonywania pracy w Polsce. Legalne zatrudnienie pracownika zagranicznego bez zezwolenia jest również możliwe, kiedy:

●     posiada status członka rodziny obywatela UE, EOG lub Szwajcarii,

●     korzysta w naszym kraju z ochrony międzynarodowej (np. posiada status uchodźcy),

●     posiada zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w naszym kraju,

●     otrzymał zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany,

●     jest małżonkiem obywatela Polski i posiada zezwolenie na pobyt czasowy,

●     otrzymał zezwolenie na pobyt czasowy w celu dołączenia do rodziny lub kształcenia na studiach,

●     posiada Kartę Polaka,

●     jest absolwentem polskiej szkoły ponadgimnazjalnej, studiów stacjonarnych lub stacjonarnych studiów doktoranckich.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę cudzoziemców

Cudzoziemcy w naszym kraju mogą ubiegać się jednocześnie o zezwolenie na pobyt czasowy oraz pracę, gdy celem ich pobytu na terenie Polski jest wykonywanie pracy. Tego typu zezwolenie przysługuje pracownikowi zagranicznemu, który jednocześnie spełnia następujące warunki:

●     posiada ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terenie naszego kraju,

●     podmiot, który powierza mu wykonywanie pracy, nie jest w stanie znaleźć pracowników na lokalnym rynku pracy,

●     wynagrodzenie za świadczoną pracę nie jest niższe niż wynagrodzenie pracowników na porównywalnym stanowisku oraz nie jest niższe niż wysokość wynagrodzenia minimalnego.

Zatrudnienie cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy

Obywatele innych państw mogą zostać zatrudnieni na terenie Polski również na podstawie

oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. To swego rodzaju uproszczony tryb zatrudnienia dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy. Ten rodzaj zatrudnienia wymaga od pracodawcy dopełnienia pewnych formalności. Na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemca może zatrudnić również firma outsourcingowa, która wówczas staje się jego pracodawcą.

Jak wygląda zatrudnienie cudzoziemca przez firmę outsourcingową?

Wiele firm deleguje formalności związane z zatrudnieniem cudzoziemców profesjonalistom. Przy zatrudnieniu pracowników zza granicy przez firmę outsourcingową wymagane jest dopełnienie takich samych formalności, jak w przypadku zatrudnienia przez przedsiębiorstwo. Do tych obowiązków zaliczamy:

●     uzyskanie zezwolenia na pracę,

●     złożenie „Oświadczenia podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego”,

●     zawarcie z obywatelem innego kraju umowy w formie pisemnej na określonych we wniosku warunkach,

●     przedstawienie pracownikowi zza granicy przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia,

O Autorze

Agencja GreenParot

Agencja Green Parrot to zespół zajmujących się tworzeniem treści dla naszego bloga.

Mają doświadczenie w pisaniu artykułów, które są zarówno informacyjne, jak i angażujące.

Green Parrot regularnie aktualizuje swoją wiedzę o najnowsze trendy branżowe, co pozwala im na dostarczanie aktualnych i wartościowych materiałów.

Dzięki ich pracy nasze publikacje są merytoryczne i odpowiadają na potrzeby czytelników.

Podobne Artykuły