Karta Pobytu

Karta pobytu jest dokumentem, który potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy, bez konieczności uzyskania wizy.

Dodatkowo

Dodatkowo, karta pobytu jest dokumentem pobytowym, który pozwala podróżować po terytorium innych państw członkowskich obszaru Schengen przez maksymalnie 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Podczas takiego wyjazdy każdy podróżujący, który wcześniej nie był karany, powinien posiadać aktualną kartę pobytu i dokument podróży, a także mieć środki na utrzymanie się za granicą.

Warunki wydania

Karta pobytu jest wydawana przez Wojewodę w Urzędzie Wojewódzkim (wybierany na podstawie miejsce zamieszkania) cudzoziemcom, którym udzielono w Polsce:
● zezwolenie na pobyt czasowy,
● zezwolenie na pobyt stały,
● zgoda na pobyt ze względów humanitarnych,
● zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Warunki wydania

Karta pobytu jest wydawana przez Wojewodę w Urzędzie Wojewódzkim (wybierany na podstawie miejsce zamieszkania) cudzoziemcom, którym udzielono w Polsce:
● zezwolenie na pobyt czasowy,
● zezwolenie na pobyt stały,
● zgoda na pobyt ze względów humanitarnych,
● zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Jeżeli cudzoziemiec planuje zostać w Polsce dłużej niż 3 miesiące - może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy. Takie zezwolenie jest wydawane na okres do 3 lata. Jego długość jest uzależniona od udokumentowanej podstawy pobytu cudzoziemca.

Opłaty

Cena otrzymania karty pobytu

Cena otrzymania karty pobytu wynosi 550 zł. Składa się na nią pokrycia opłaty za złożenie wniosku na kartę pobytu. Opłatę usługi można dokonać na 2 sposoby:

  • wpłacić na konto firmy PERSONEL Sp. z o. o. – 57 1600 1462 1882 5602 7000 0002,
  • przesłać wypełnione oświadczenie na potrącenie kwoty z wynagrodzenia.

Następnie, kwota 350 zł zostanie pobrana w przypadku:

  • otrzymania pozytywnej decyzji od właściwego Wojewody,
  • rezygnacji z pracy i dalszej procedury wniosku,
  • pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia i wyjazdu.

Cena otrzymania karty pobytu wynosi 550 zł. Składa się na nią pokrycia opłaty za złożenie wniosku na kartę pobytu. Opłatę usługi można dokonać na 2 sposoby:

● wpłacić na konto firmy PERSONEL Sp. z o. o. – 57 1600 1462 1882 5602 7000 0002,
● przesłać wypełnione oświadczenie na potrącenie kwoty z wynagrodzenia.

Następnie, kwota 350 zł zostanie pobrana w przypadku:

● otrzymania pozytywnej decyzji od właściwego Wojewody,
● rezygnacji z pracy i dalszej procedury wniosku,
● pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia i wyjazdu.

Ankieta

Jeżeli chcesz otrzymać pomoc w otrzymaniu karty pobytu - wypełnił ankietę, a my zajmiemy się resztą!