(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PG6WGBV');Umowa tymczasowa - wszystko, co musisz wiedzieć - Kono

Aktualności

Umowa tymczasowa – wszystko, co musisz wiedzieć

Na temat umowy o pracę tymczasową powstało wiele mitów. Niestety, wciąż spotykamy się ze stwierdzeniem, że jest to gorszy rodzaj zatrudnienia niż tradycyjna umowa o pracę. W społeczeństwie dominuje przekonanie, że pracownicy tymczasowi mają mniejsze prawa i mniej atrakcyjne warunki zatrudnienia. Są to jednak szkodliwe stereotypy, które nie znajdują poparcia w rzeczywistości.

Czym tak naprawdę jest umowa o pracę tymczasową? W jaki sposób jest regulowana przez Kodeks Pracy i inne akty prawne? Czym różni się od umowy o pracę?

Czym jest umowa o pracę tymczasową?

Umowa tymczasowa jest szczególnym rodzajem umowy o pracę, w której pracownik zostaje zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej, a następnie wypożyczony do firmy docelowej, która określa warunki i cele wykonywania pracy tymczasowej.

Jest to rozwiązanie dedykowane zarówno pracownikom, którzy szukają elastyczności w zatrudnieniu, jak i pracodawcom, którzy potrzebują pracowników na określony czas lub do określonego celu wykonywania pracy tymczasowej.

W sposób jasny i szczegółowy, zasady zatrudniania pracowników sezonowych reguluje ustawa dnia
9 lipca 2003 r. Dz. U. 2003 Nr 166 poz. 1608.

Praca tymczasowa – podmioty

Praca tymczasowa jest specyficznym stosunkiem zatrudnienia, opartym na relacji pomiędzy trzema różnymi podmiotami:

 • Agencją pracy tymczasowej
 • Firmą docelową (Klientem)
 • Pracownikiem tymczasowym

W odróżnieniu od tradycyjnej umowy o pracę pracownik tymczasowy nie zawiera stosunku pracy z firmą, w której będzie pracował, ale z agencją pracy tymczasowej. Ona z kolei ma podpisaną umowę ze swoim Klientem, czyli firmą, do której trafiają pracownicy tymczasowi. Agencja pracy tymczasowej, będąca w tej sytuacji pośrednikiem, deleguje zatrudnionego przez siebie pracownika do dyspozycji i pod zwierzchnictwo Klienta – wyłącznie na czas określony.

Zalety zawierania umów dotyczących pracy tymczasowej

Współpraca z agencją pracy w zatrudnianiu pracowników tymczasowych stanowi bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla wielu organizacji. Jakie są najważniejsze korzyści, które stwarza umowa o pracę tymczasową?

 1. Elastyczność: Umowy tymczasowe stwarzają możliwość dla firmy na dostosowanie liczby pracowników do bieżących potrzeb. To szczególnie ważne w sektorach, które doświadczają sezonowości lub okresowych wzrostów zapotrzebowania na pracowników.
 2. Brak długotrwałych zobowiązań: Przedsiębiorstwo nie musi angażować się w długotrwałe zobowiązania. Umowy mogą być zawierane na określony czas lub do momentu zrealizowania określonego celu.
 3. Szybki proces rekrutacji: Agencja pracy tymczasowej przeprowadza proces rekrutacji i selekcji pracowników, co oszczędza czas jej Klientom. Może ona dostarczyć pracowników gotowych do pracy w krótkim czasie.
 4. Dostęp do specjalistów: Przedsiębiorstwa często korzystają z usług agencji pracy tymczasowej, aby uzyskać dostęp do pracowników o specjalistycznych umiejętnościach, których nie posiadają w stałym zespole.
 5. Higiena pracy i bezpieczeństwo: Agencja pracy tymczasowej jest zobowiązana do przestrzegania higieny pracy i bezpieczeństwa pracownika tymczasowego, co zwiększa poziom ochrony pracowników.

Najważniejsze różnice pomiędzy pracownikiem zwykłym a pracownikiem tymczasowym

Jakie są najważniejsze różnice pomiędzy zwykłymi pracownikami a pracownikami tymczasowymi? Jakie są reguł dotyczące wykonywania pracy tymczasowej? Obowiązki pracowników tymczasowych zdecydowanie różnią się od tych, które spoczywają na barkach pracowników tradycyjnych.

Ustawa mówi jasno, osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę tymczasową może wykonywać pracę na rzecz firmy:

 • o charakterze sezonowym, okresowym bądź doraźnym,
 • prace, których terminowe wykonanie przez zwykłych pracowników zatrudnionych w organizacji nie byłoby możliwe,
 • prace, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez przedsiębiorstwo (np. z powodu pobytu na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, pozostającego na długim zwolnieniu lekarskim).

Umowa o pracę tymczasową jest także obwarowana pewnymi ograniczeniami dla Klienta. Według ustawy nie może on:

 • zatrudnić własnego pracownika (ten sam pracownik nie może być zatrudniony zarówno przez firmę docelową, jak i przez agencję pracy tymczasowej),
 • zatrudnić pracownika tymczasowego na stanowisko, na którym w ciągu 3 ostatnich miesięcy był zatrudniony ktoś inny,
 • skierować danego pracownika tymczasowego do pracy szczególnie niebezpiecznej (np. praca w szkodliwych warunkach),
 • zatrudnić pracownika z agencji pracy tymczasowej na stanowisko, na którym obecnie jest zatrudniony inny pracownik, który nie wykonuje swojej pracy ze względu na udział w strajku.

Praca tymczasowa – warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego

Zgodnie z polskim prawem pracy, umowa o pracę tymczasową musi zawierać pewne obowiązkowe informacje, takie jak wynagrodzenie, które otrzymuje pracownik tymczasowy, okres trwania umowy, miejsce pracy, a także informacje dotyczące agencji pracy tymczasowej i jej Klienta. Ponadto pracownikowi tymczasowemu przysługuje prawo do takich samych warunków zatrudnienia jak pracownikom stałym, włączając w to prawo do wynagrodzenia za pracę, kwestie dotyczące urlopu wypoczynkowego, czy dni wolnych na żądanie. Jednocześnie umowa o pracę tymczasową musi być zawarta na czas określony. Nie może trwać dłużej niż 18 miesięcy, w okresie obejmującym 36 miesięcy.

W jaki sposób regulowane jest wynagrodzenie pracownika tymczasowego? Na jakich zasadach może mu udzielić urlopu wypoczynkowego?

Urlop i zwolnienie lekarskie na umowie tymczasowej

W sytuacji standardowej umowy o pracę urlop wynosi 26 dni (w przypadku stażu pracy większego niż 10 lat) lub 20 dni (gdy staż pracy pracownika wynosi mniej niż 10 lat). Sprawa ma się inaczej w okresie wykonywania pracy tymczasowej. Wymiar urlopu takiego pracownika jest stały i niezależny od jego stażu pracy. Sprowadza się on do 2 dni za każdy przepracowany miesiąc (24 dni rocznie).

Zdarza się to niezwykle rzadko, ale istnieje ważna różnica pomiędzy pracownikiem tymczasowym a tym na etacie. Przez pierwsze 6 miesięcy umowy, przedsiębiorca może uznać, że osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę tymczasową, nie przysługuje prawo do uzyskania urlopu wypoczynkowego w postaci dnia wolnego. W takiej sytuacji zostaje mu wypłacony mu ekwiwalent finansowy.

W przypadku zwolnienia lekarskiego pracownik tymczasowy objęty jest takimi samymi regułami, jak w przypadku standardowej umowy o pracę. Reguluje to Kodeks Pracy, według którego obowiązują takie same zasady korzystania ze świadczenia chorobowego.

Wynagrodzenie pracownika tymczasowego

W kwestii wysokości wynagrodzenia pracownika tymczasowego decyzja nie należy tylko i wyłącznie do firmy docelowej, ale także do agencji pracy tymczasowej. Oczywiście wszystko odbywa się w porozumieniu z Klientem, który ma obowiązek przedstawić agencji strukturę płac w swoim przedsiębiorstwie. Wynagrodzenie wypłacane pracownikowi tymczasowemu nie może być niższe niż minimalna krajowa i powinien on być traktowany na równi z pracownikami stałymi zatrudnionymi na podobnych stanowiskach.

Składki ZUS i kwestie dotyczące stażu pracy tymczasowej

Umowa o pracę tymczasową gwarantuje pracownikowi tymczasowemu odprowadzenie wszystkich składek ZUS tzn. emerytalną, chorobową, rentową oraz wypadkową. Te obowiązki nie spoczywają na firmie docelowej, tylko na agencji pracy. Staż pracy pracownika tymczasowego wynosi taką samą ilość, co pracownika na umowie o pracę. Jedynym warunkiem jest umowa o pracę tymczasową. Umowa-zlecenie nie podlega Kodeksowi Pracy, dlatego w wypadku takiego stosunku zatrudnienia, nie jest wydawane świadectwo pracy.

Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych

W przypadku zatrudniania pracowników na czas określony należy spełnić kilka zasad. W przypadku, gdy pracownik pochodzi spoza Unii Europejskiej, niezbędne będzie uzyskanie dla niego pozwolenia na pracę od odpowiednich organów. Do takich spraw warto również zaangażować agencję pracy tymczasowej.

O Autorze

Agencja GreenParot

Agencja Green Parrot to zespół zajmujących się tworzeniem treści dla naszego bloga.

Mają doświadczenie w pisaniu artykułów, które są zarówno informacyjne, jak i angażujące.

Green Parrot regularnie aktualizuje swoją wiedzę o najnowsze trendy branżowe, co pozwala im na dostarczanie aktualnych i wartościowych materiałów.

Dzięki ich pracy nasze publikacje są merytoryczne i odpowiadają na potrzeby czytelników.

Podobne Artykuły