Jak agencja pracy tymczasowej może pomóc w sezonowych szczytach produkcji?

Jak agencja pracy tymczasowej może pomóc w sezonowych szczytach produkcji

Współpraca z agencją pracy tymczasowej niesie ze sobą wiele korzyści dla pracodawcy użytkownika. Najważniejszą z nich jest uzupełnienie braków w personelu, co jest szczególnie istotne w okresie sezonowych szczytów produkcji. Zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych widoczne jest również w okresie wytężonej produkcji lub przy realizacji konkretnych projektów. Dla wielu firm korzystanie z usług agencji to także szansa na efektywniejsze zarządzanie personelem oraz skuteczną politykę kadrową.

Pozyskiwanie pracowników sezonowych

Pracownicy sezonowi podejmują zatrudnienie w branżach, w których działalność determinują warunki atmosferyczne oraz pory roku. Pozyskanie pracownika sezonowego wymaga przygotowania szeregu dokumentów. Jeśli chodzi o cudzoziemców, to świadczenie pracy odbywa się na podstawie odpowiedniego zezwolenia. Pracowników tymczasowych z Ukrainy należy zgłosić do odpowiedniego urzędu pracy. Współpraca z agencją pracy tymczasowej znacznie ułatwia to zadanie, ponieważ pracownicy agencji pomagają w dopełnieniu niezbędnych formalności związanych z legalnym zatrudnieniem. W KONO zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w pośrednictwie pracy zapewnia dodatkowo wsparcie prawne dla firm.

Jakie zadania można powierzyć agencji pracy tymczasowej?

Pracodawca ma możliwość powierzenia agencji pracy tymczasowej konkretnych zadań, które wprost wynikają z profilu jej działalności. Rezultatem współpracy z biurem pośrednictwa pracy jest to, że wiele obowiązków, które wcześnie przynależały pracodawcy, spoczywa na barkach agencji. Najczęściej firma może liczyć na opiekę przydzielonego konsultanta przez cały okres zatrudnienia pracownika tymczasowego. Biuro pośrednictwa pracy jest odpowiedzialne za rekrutację pracowników (stałych i specjalistycznych), podpisywanie z nimi umów, rozliczanie czasu pracy, wypłatę wynagrodzenia, odprowadzanie należnych składek oraz wystawianie świadectw pracy.

Zadania agencji tymczasowej w ramach zatrudnienia obcokrajowców

Wiele firm decyduje się na skorzystanie z usług biura pośrednictwa pracy ze względu na możliwość rekrutacji pracowników spoza Unii Europejskiej, np. z Ukrainy. Na agencji pracy tymczasowej spoczywa nie tylko obowiązek pozyskania pracowników, ale również zapewnienie im legalnego pobytu w naszym kraju. Istotnym zadaniem jest również zagwarantowanie obcokrajowcom godnych warunków socjalno-bytowych. Wbrew pozorom poziom zakwaterowania pracowników tymczasowych ma kluczowe znaczenie, ponieważ to on w dużej mierze odpowiada za rotację personelu. W ramach struktury organizacyjnej agencji pracy tymczasowej działają komórki, w których gestii leży nadzór nad zakwaterowaniem cudzoziemców. Pracownicy z Ukrainy zatrudniani są w ramach outsourcingu, czyli na zasadach „wypożyczenia” w celu wykonania określonych zadań w firmie.

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy – jakie usługi oferuje agencji pracy tymczasowej?

Jeśli chodzi o zapewnienie odpowiednich warunków pracy, to obowiązek ten spoczywa na pracodawcy, co jest jasno określone w przepisach prawa. Firma zatrudniająca pracowników ma najlepszą wiedzę o tym, jakie zagrożenia mogą wystąpić na konkretnym stanowisku, jak wygląda organizacja zadań w miejscu pracy oraz w zakresie zasad BHP. Agencji pracy tymczasowej przedsiębiorca może zlecić przeprowadzenie szkolenia z zakresu BHP dla pracowników tymczasowych, jednak instruktaż ogólny i stanowiskowy powinien pozostać w gestii pracodawcy.

Pozostałe korzyści

Wykwalifikowany personel agencji pracy tymczasowej, bazując na wytycznych od klienta, rekrutuje idealnie dopasowanych kandydatów. Współpraca z agencją może obejmować rekrutacje masowe, pozyskiwanie pracowników tymczasowych w ramach stałej współpracy oraz specjalistów o określonych kwalifikacjach. W przypadku zatrudnienia obcokrajowców jako pracowników tymczasowych biuro pośrednictwa pracy może zagwarantować tłumacza, ale dodatkowo wspomóc pracodawcę w przygotowaniu instrukcji w języku pracownika. Ze względu na fakt, że agencja pracy tymczasowej prowadzi akta osobowe pracowników osobowych, można jej zlecić dbanie o terminowość szkoleń. Agencji można także przekazać odpowiedzialność za kierowanie pracowników tymczasowych na badania profilaktyczne. Po stronie takiego podmiotu pozostaje monitorowanie terminów wykonywania badań.