(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PG6WGBV');Bariera językowa a zatrudnianie obcokrajowców - jak sobie z nią poradzić? - Kono

Aktualności

Bariera językowa a zatrudnianie obcokrajowców – jak sobie z nią poradzić?

Wraz z przemianami społeczno-gospodarczymi przedsiębiorstwa w Polsce coraz chętniej interesują się zatrudnianiem obcokrajowców. Choć to atrakcyjna metoda na uzupełnianie braków kadrowych, to wiele firm obawia się bariery językowej, która może wpłynąć na jakość współpracy.

Bariera językowa – jak sobie z nią radzić?

Nieznajomość języka polskiego w środowisku zawodowym nie zawsze jest trudnością. W wielu branżach przedsiębiorcy chętnie zatrudniają obcokrajowców, którzy nie znają naszego języka i w żaden sposób nie odbija się to na efektywności. Oczywiście mówimy o mniej wymagających, najczęściej fizycznych pracach, gdzie komunikacja nie jest kluczowa. Wówczas bariera językowa nie ma większego znaczenia. Co jednak w sytuacji, gdy firma chce zatrudnić osobę na stanowisko specjalistyczne, np. techniczne?

Warto spojrzeć na ten problem pod kątem BHP. Pracownicy, którzy są obcokrajowcami, w świetle prawa muszą być traktowani dokładnie tak samo, jak obywatele naszego kraju. Co za tym idzie, dotyczą ich te same obowiązki i prawa. W kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca musi przekazać osobie zatrudnionej wszelkie instrukcje i informacje o zagrożeniach, które wiążą się z wykonywanymi obowiązkami. W wielu firmach może to oznaczać konieczność stworzenia pisemnych instrukcji w języku obcym, np. angielskim lub ukraińskim. To niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa firmy, ale i zatrudnianych obcokrajowców, którzy mogą mieć trudności ze zrozumieniem wszystkich zwrotów i ważnych informacji zawartych w polskojęzycznych instrukcjach BHP.

Innym rozwiązaniem jest weryfikacja znajomości języka polskiego już na etapie rekrutacji. Pozwoli to odsiać kandydatów, którzy nie są w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu komunikacji, co jest kluczowe np. w wypadku zawodów medycznych. Innym rozwiązaniem jest zaproponowanie pracownikom lekcji języka polskiego. Działanie to pozwoli lepiej zintegrować zespół i pomóc obcokrajowcom w lepszej adaptacji w naszym kraju. Zapobiega także izolowaniu osób spoza Polski i tworzeniu się wyalienowanych grup.

Jak usprawnić zatrudnianie obcokrajowców?

Bariera językowa nie jest jedynym wyzwaniem w związku z zatrudnianiem osób, które nie mają obywatelstwa naszego państwa, Szwajcarii, kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Inną kwestią jest uzyskanie pozwolenia na pracę dla obcokrajowca, co wymaga spełnienia kilku formalności. Oczywiście osoba ta musi legalnie przebywać na terenie Polski, co potencjalny pracodawca musi zweryfikować. Poza tym firma musi zgłosić fakt zatrudnienia takiej osoby do właściwego urzędu wojewódzkiego – musi przy tym wykazać, iż nie ma może zaspokoić swoich potrzeb kadrowych z rodzimego rynku pracy.

Rozwiązaniem w tej sytuacji jest współpraca z agencją pracy Kono. W ramach działań z naszymi klientami zajmujemy się nie tylko rekrutacją w ramach pracy tymczasowej i outsourcingu pracowniczego, ale także załatwiamy wszelkie formalności związane z legalizacją podjęcia zatrudnienia przez obcokrajowców. Dzięki temu nasi klienci oszczędzają zasoby, które mogą przeznaczyć na rozwój firmy.

O Autorze

Julian Tempura

Podobne Artykuły