(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PG6WGBV');Obowiązki pracodawcy wobec swoich pracowników: Szkolenia BHP - Kono

Aktualności

Obowiązki pracodawcy wobec swoich pracowników: Szkolenia BHP

Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy są jednym z licznych obowiązków nakładanych na pracodawcę. Przedsiębiorca odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa i szkolenia w tym zakresie wszystkich pracowników przebywających na terenie zakładu pracy. Dlaczego jest to tak istotne?

Obowiązkiem pracodawcy jest dbanie o bezpieczeństwo pracowników przez zapewnienie bezpiecznego i higienicznego miejsca pracy. Pracownicy w tym ujęciu obejmują nie tylko pracowników danego przedsiębiorstwa, ale także wszystkich osób wykonujących pracę na terenie zakładu. Nie ma tu rozróżnienia ze względu na podstawę prawną zatrudnienia, czy pracownicy są zatrudnieni przez innego przedsiębiorcę i tylko świadczą usługę na terenie zakładu, czy pełnią obowiązki służbowe jako pracownicy organów kontrolnych.

Co mówi w tym temacie Kodeks Pracy?

Kodeks Pracy określa bardzo szczegółowo obowiązki z zakresu BHP. Podkreśla też, że pracodawca ma obowiązek proaktywnego podnoszenia standardów bezpieczeństwa i higieny wraz z najnowszymi postępami technologicznymi i naukowymi.

Szczególna uwaga jest skupiona na odpowiedniej organizacji pracy, tak by standard bezpieczeństwa był jak najwyższy. Niezbędne jest szkolenie pracowników z zakresu BHP przed przystąpieniem do pracy i egzekwowanie przestrzegania tych przepisów. Pracownik bez znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub nie posiadający odpowiednich uprawnień nie może być dopuszczony do wykonywania pracy w danym zakresie. Obowiązkiem pracodawcy jest też zapewnić łatwy dostęp do instrukcji z zakresu BHP dla każdego pracownika z wyszczególnieniem wskazówek dotyczących ich stanowiska.

Kto jest odpowiedzialny za Bezpieczeństwo i Higienę Pracy w firmie?

Odpowiedzialność za przestrzeganie zasad BHP w zakładzie pracy spoczywa na przedsiębiorcy lub kadrze kierowniczej w wypadku, kiedy taka jest powołana. W kwestii organizacji kamieniem milowym jest liczba 100 pracowników. Kiedy łączna liczba pracowników jest poniżej 100 obowiązki służby BHP mogą być przypisane do jednego z pracowników. W wypadku, kiedy wśród zatrudnionych nie ma odpowiedniej osoby, obowiązki te mogą być zlecone zewnętrznej firmie z odpowiednimi uprawnieniami.

Kiedy przedsiębiorstwo zatrudnia więcej niż 100 pracowników niezbędne jest utworzenie działu bezpieczeństwa i higieny pracy odpowiedzialnego za ewaluację standardów bezpieczeństwa i prowadzenie szkoleń.  Dział ten nie przejmuje odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów, która wciąż spoczywa na kadrze kierowniczej.

A jakie są obowiązki pracowników?

Po zapoznaniu się z przepisami i odbyciu szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy pracownik potwierdza swoją wiedzę na piśmie, które zostaje dołączone do jego akt. Tym sposobem, gdy dojdzie przez niego do złamania przepisów, odpowiedzialność jest przenoszona na pracownika.

O Autorze

Julian Tempura

Podobne Artykuły