(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PG6WGBV');Rozszyfrujmy enigmę satysfakcji pracowników - Kono

Aktualności

Rozszyfrujmy enigmę satysfakcji pracowników

Zadowolenie pracowników jest z jednej strony tematem kluczowym dla powodzenia firmy, a z drugiej – ciężkim do ujęcia w wyraźnych ramach. Nie jest to też zależne od jednej osoby czy obowiązek jednego działu – aby zadowolenie pracowników było na jak najwyższym poziomie, niezbędny jest wysiłek całej kadry menadżerskiej. Więc dlaczego jest to tak istotne i po co się tym przejmować?

Na zadowolenie pracowników wpływ ma wiele czynników, które tkają ścisłą sieć zależności. Czasami zaniedbanie jednego aspektu może pociągnąć pozostałe za sobą. Często pozytywne działania w jednej dziedzinie poprawią sytuację w innych. Bezpośrednim wynikiem i dobrym wskaźnikiem zadowolenia w firmie jest fluktuacja personelu, którą dzielimy na:

  • fluktuację funkcjonalną: dobrzy pracownicy pozostają w przedsiębiorstwie, a notowany jest odpływ gorszych pracowników,
  • fluktuację dysfunkcjonalną: dobrzy pracownicy odchodzą z przedsiębiorstwa, a gorsi pracownicy stanowią większość kadry.

Skoro wiemy, jaką metryką powinno się posługiwać, możemy przejść do poszczególnych czynników oraz sposobach ich badania.

Satysfakcja pracowników – z czego się to składa?

Na temat wpływu różnych czynników w przedsiębiorstwie na zadowolenie pracowników wydane zostało wiele opracowań naukowych i nawet pobieżne przedstawienie ich w artykule blogowym zakrawa na tytaniczne zadanie. Mamy nadzieję, że tym wpisem rozbudzimy Państwa zainteresowanie tematem i dalsze zgłębienie go w literaturze specjalistycznej.

Spośród wielu źródeł zadowolenia pracowników wspomnimy tu o tych, które można łatwo wprowadzić i egzekwować ze strony organizacyjnej przedsiębiorstwa. Wśród badanych aspektów satysfakcji pracowniczej znaczącą wagę pracownicy zwracali na:

  • stabilność zatrudnienia,
  • niekonfliktowe środowisko pracy,
  • wiara w kwalifikacje pracowników,
  • wzajemny szacunek,
  • podejście do pracownika jako do źródła przewagi nad konkurencją i bycie kapitałem firmy, a nie kosztem,
  • możliwości rozwoju czy zmiany kwalifikacji,
  • egzekwowanie przestrzegania przepisów BHP i minimalizacja wypadków przy pracy.

Lista pozostałych aspektów jest bardzo długa ze względu na zakres badań obejmujący różne gałęzie gospodarki, przez co niektóre z aspektów są unikalne i sytuacyjne. Te, które zdecydowaliśmy się przedstawić, są jednymi z najbardziej uniwersalnych.

Jak badać zadowolenie pracowników?

Odpowiedź na pytanie – jak badać zadowolenie pracowników – może brzmieć zaskakująco prosto: poprzez anonimowe ankiety. Jednak, mimo że odpowiedź jest prosta to samo przeprowadzenie ankiety już takie nie jest. Proces przygotowywania ankiety i specyfika pytań zależna jest w dużym stopniu od charakteru przedsiębiorstwa. Najlepiej przygotowanym do tego zadania będzie dział HR i kadr, który od podszewki zna działalność firmy i widzi obecne wyniki produktywności. Przemyślane pytania i przygotowane bez pośpiechu mogą dać odpowiedzi na wagę złota i znacząco poprawić zaangażowanie pracowników. Często sam fakt przygotowania ankiety niesie ze sobą pozytywne przesłanie, że firma się interesuje opinią swojego zespołu.

O Autorze

Julian Tempura

Podobne Artykuły