Jak skutecznie zrekrutować pracownika produkcji?

Jak skutecznie zrekrutować pracownika produkcji

Produkcja przemysłowa wciąż jest liczącą się gałęzią gospodarki. Jednak podobnie jak wiele innych branż, cierpi z powodu braku pracowników. W jaki sposób podmioty tego typu mogą pozyskiwać wartościowych kandydatów? Czy w takiej sytuacji pomocne może okazać się wsparcie agencji pracy?

Jakie kwalifikacje muszą mieć pracownicy produkcji?

Firmy z tej branży szukają kandydatów, którzy przede wszystkim sprawnie posługują się konkretnymi narzędziami (i wykonują np. pracę tokarza, spawacza itp.) lub mają doświadczenie w obsłudze maszyn produkcyjnych. To jednak nie wszystko – pełna obsługa procesu produkcyjnego wymaga także odpowiedniej liczby pracowników magazynowych (w tym np. z uprawnieniami do obsługi wózków widłowych), fizycznych, a także dbających o porządek w miejscu pracy. Zachwianie zdolności operacyjnej w którymkolwiek z tych obszarów może negatywnie wpłynąć na możliwości produkcyjne. Co za tym idzie, firmy mogą ponosić dotkliwe straty finansowe oraz wizerunkowe, gdyż nie będą w stanie wywiązywać się na czas z przyjętych zleceń. Ponadto dużym wyzwaniem dla firm produkcyjnych mogą być nagłe, duże zlecenia, które będą wymagały szybkiego zatrudnienia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. W takiej sytuacji warto skorzystać z outsourcingu, który jest doskonałą metodą na elastyczne zarządzanie zasobami ludzkimi.

Outsourcing pracowników produkcji w Kono

Kluczowym wyzwaniem branży produkcyjnej jest szybka i trafiona rekrutacja pracowników, którzy posiadają niezbędne kwalifikacyjne i mogą błyskawicznie rozpocząć pracę. Wiele firm nie może sobie pozwolić na przestój w produkcji, a jednoczesne utrzymywanie dużej liczby zatrudnionych na stałe z ekonomicznego punktu widzenia nie jest dla niej korzystne, dlatego outsourcing pracowników jest tak dobrym rozwiązaniem.

Pozyskiwanie osób zdolnych do pracy w produkcji w Kono rozpoczynamy od zdefiniowania potrzeb naszych klientów. Pozwala to na szybką ocenę, ile dni potrzebujemy na przeprowadzenie rekrutacji – zazwyczaj jesteśmy w stanie przygotować osoby do pracy w ciągu kilkunastu dni. Co się z tym wiąże? Jako podmiot, z którym pracownicy będą podpisywać umowy, nie tylko wyszukujemy odpowiednich kandydatów, ale także dbamy o wszelkie formalności, takie jak sporządzanie umowy, skierowanie na badania, organizacja wymaganych szkoleń (w tym bhp, jeśli tak stanowi umowa), oraz oczywiście założeniem akt osobowych, a także prowadzeniem ewidencji czasu pracy. Co za tym idzie, pełna formalna obsługa pracowników jest naszą odpowiedzialnością, podobnie jak np. wypłata wynagrodzeń czy rozwiązywanie różnorodnych kwestii, które mogą się pojawić w trakcie współpracy (np. urlopy, chorobowe itp.).

W jaki sposób pozyskujemy kandydatów tak szybko? To zasługa nie tylko bazy danych osób i ich kompetencji, ale również naszej renomy. Jednocześnie pracownicy, którzy szukają tymczasowego zatrudnienia, doskonale rozumieją specyfikę takiego rozwiązania i chętnie angażują się w powierzone obowiązki, dzięki czemu mogą nabrać doświadczenia zawodowego czy po prostu zwiększyć swoje przychody w krótkim czasie.