Absencja pracownicza – jak sobie z nią radzić

Absencja pracownicza - jak sobie z nią radzić

Przedłużające się braki kadrowe to ogromny problem w przedsiębiorstwach. Wpływają na ich zdolność operacyjną i płynność realizowanych zadań. Jak sobie z nimi radzić? Jakie instrumenty może firma stosować, aby możliwe jak bardziej obniżyć ryzyko związane z absencjami?

Co może być przyczyną absencji pracowniczych?

Nieobecność pracownika w firmie może mieć różnorodne źródła. Najczęściej jednak są to kwestie chorobowe i nieprzewidziane wypadki. Inną kwestią jest ciąża, a także opieka nad dziećmi lub członkami rodziny – zgodnie z możliwościami, jakie daje umowa o pracę, pracownicy mogą np. skorzystać z dwóch dni opieki na dziecko do 14 lat, czy opiekować się nim w trakcie choroby. Ponadto wciąż zdarza się porzucenie pracy, które oznacza, że pracownik nie przyszedł do firmy w określonym czasie i nie zawiadomił pracodawcy o powodzeni nieobecności (choroba, wypadek, urlop na żądanie itp.).

Rozwiązania

Z punktu widzenia firm największym zagrożeniem są częste i przedłużające się absencje chorobowe. Pozornie może się wydawać, że nie ma na to rady i absencje będą wpływać na płynność pracy w przedsiębiorstwie, ponieważ firma nie może sobie pozwolić na zatrudnianie osób ponad stan.

Warto jednak zastanowić się, jakie są przyczyny absencji i przeanalizować kwestie powiązane z organizacją pracy. To punkt wyjścia radzenia sobie z absencją pracowniczą. W wielu wypadkach absencja pracownika może wiązać się z przeładowaniem obowiązkami, nadmiernym stresem, złą atmosferą w miejscu pracy lub innymi obszarami kultury organizacyjnej, które mają negatywny wpływ na samopoczucie pracowników.

Rosnąca świadomość na temat wypalenia zawodowego czy problemów psychicznych sprawia, że zatrudnieni nie wahają się przed sięgnięciem po zwolnienie lekarskie, gdy cierpią z wymienionych wyżej powodów. Istotny w tym kontekście może być także styl zarządzania, który zmusza pracowników do pracy ponad siły, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Ponadto warto zwrócić uwagę na przestrzeganie zasad BHP w przedsiębiorstwie, gdyż problem absencji może dotyczyć również tej sfery.

Outsourcing a absencje pracownicze

Alternatywą dla absencji może być wykorzystanie możliwości outsourcingu konkretnych obszarów działalności firmy. Współpraca z firmą outsourcingową, taką jak KONO, pozwala zaoszczędzić środki i czas, który normalnie firma musiałaby przeznaczyć na rekrutację czy traciłaby w związku z absencjami. W ramach umowy outsourcingowej natomiast firma uzyskuje dostęp do specjalistów i wykwalifikowanych, doświadczonych pracowników, którzy z powodzeniem będą działać na rzecz sukcesu firmy. Oczywiście firma outsourcingowa może napotkać absencję zatrudnionych pracowników, ale jej klient nie będzie obciążony tym wyzwaniem. Agencja również nie będzie miała trudności, jako że jest to firma, która ma bazę kandydatów do pracy, gotowych do podjęcia zatrudnienia w razie konieczności. Oznacza to, że nawet jeśli absencje wystąpią, to nie wpłynie to na ciągłość pracy, gdyż zapewnimy naszym klientom nowych pracowników.

Jednocześnie outsourcing może pomóc w rozwijaniu biznesu poprzez tworzenie zupełnie nowych komórek, np. marketingu, księgowości czy sprzedaży. Umożliwia to skupienie się właścicieli na głównej działalności (np. rozwijaniu usług czy produktów) i przerzucenie ciężaru rekrutacji czy zapewnienia infrastruktury na outsourcera. Podobnie jest w wypadku wszelkich działań sezonowych, które muszą być obsłużone przez większą liczbę pracowników – zatrudnianie ich na stałe byłoby dla biznesu niekorzystne, dlatego outsourcing, czyli bardzo elastyczne rozwiązanie, będzie bardziej wskazany.