Jakie firmy korzystają z outsourcingu pracowniczego?

Jakie firmy korzystają z outsourcingu pracowniczego

Outsourcing pracowniczy to popularny sposób na zarządzanie zasobami ludzkimi. Jego główną zaletą jest elastyczność zatrudnienia, a co za tym idzie – kontrola nad kosztami przedsiębiorstwa. W jakich branżach outsourcing sprawdza się najlepiej?

Czym jest outsourcing pracowniczy?

Outsourcing pracowniczy polega na zleceniu zewnętrznej firmie (outsourcerowi) wykonywania określonych zadań lub procesów, które albo wcześniej były realizowane przez pracowników zatrudnionych na etacie wewnątrz organizacji, albo są odrębnym obszarem, z którym firma dotychczas nie miała styczności.

W ramach outsourcingu pracowniczego firma przekazuje część swoich funkcji, procesów lub zadań firmie zewnętrznej, która specjalizuje się w danej dziedzinie lub świadczy określone usługi. Outsourcing może dotyczyć różnorodnych obszarów działalności firmy, takich jak obsługa klienta, IT, księgowość, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi czy produkcja.

Jakie firmy korzystają z outsourcingu pracowniczego?

Głównymi klientami agencji pracy takich jak Kono są podmioty, które cenią sobie przede wszystkim elastyczność zatrudnienia. Są to więc firmy funkcjonujące w branżach, w których m.in. panuje sezonowość, czyli czasowy wzrost zapotrzebowania na produkty. Dotyczy to nie tylko np. produkcji rolniczej, gdzie tradycyjnie częściej potrzebni są pracownicy o niższych kwalifikacjach, ale także branży przemysłowej czy logistycznej, w których zatrudnieni muszą mieć odpowiednie kompetencje techniczne (np. obsługa maszyn). W ich wypadku outsourcing pozwala na szybkie pozyskanie wielu osób, które będą w kilkanaście dni gotowe do podjęcia zatrudnienia.

Outsourcing to powszechne zjawisko w branży HoReCa (czyli hoteli i lokali gastronomicznych), która z racji swojego położenia potrzebują pracowników tylko przez kilka miesięcy w roku. Korzystają z niego także firmy eventowe, które realizują duże zlecenia raz na kilka tygodni. Outsourcing staje się również popularny wśród firm powiązanych z branżą medyczną.

Dlaczego warto?

Outsourcing pracowniczy to przede wszystkim optymalizacja kosztów. Pozwala firmom zmniejszyć wydatki związane z rekrutowaniem i zatrudnianiem własnych pracowników. Zamiast tego przedsiębiorstwa mogą skupić się np. na rozwoju swoich produktów czy usług, a inne zadania delegować kompetentnym firmom zewnętrznym. Ponadto agencje pracy takie jak Kono mają dostęp do znacznie szerszego grona kandydatów, którzy posiadają potrzebną wiedzę i doświadczenie do skutecznego wykonania określonych zadań. Oznacza to, że w Kono możemy szybciej dotrzeć do osób, które mogą pomóc firmie w realizowaniu jej wyzwań biznesowych. Z tego względu outsourcing to oszczędność czasu, który musiałby być poświęcony na wspomniane wyżej działania oraz obszar kadrowo-płacowy. Ponadto outsourcing umożliwia firmom zminimalizować ryzyko związane z niepowodzeniem projektów lub zadań poprzez korzystanie z usług firm zewnętrznych. Tu ogromne znaczenie ma elastyczność zatrudnienia i fakt, że nakłady inwestycyjne w takiej sytuacji są niższe.