(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PG6WGBV');Zmiany w Polsce dotyczące podjęcia pracy i pobytu dla Ukraińców - Kono

Aktualności

Zmiany w Polsce dotyczące podjęcia pracy i pobytu dla Ukraińców

Obecna sytuacja sprawiła, że wiele rzeczy musiało się diametralnie zmienić, jak chociażby legalizacja pobytu czy zatrudnienie. Do tej pory wszystkie te procedury trwały określony czas. Jednak z powodu dużej liczby napływających osób z zagranicy w projekcie ustawy przewidziane jest skrócenie tego procesu. Sprawdź, jakie zmiany zajdą w przypadku podejmowania pracy, jak i pobytu w Polsce.

Czy uchodźca może podjąć pracę w Polsce?

Cudzoziemiec, który ma już nadany status uchodźcy w Rzeczypospolitej lub który otrzymał już ochronę uzupełniającą, może zostać zatrudniony w Polsce. Nie ma wówczas konieczności uzyskiwania w takim przypadku zezwolenia na pracę. Pracodawca może taką osobę zatrudnić na takich samych warunkach jak obywatela Polski. Jednak istnieje obowiązek sprawdzenia dokumentów, które świadczą o statusie cudzoziemca. Jeżeli postępowanie odnoszące się do przyznania ochrony międzynarodowej przedłuża się o ponad 6 miesięcy – cudzoziemiec może ubiegać się o wydanie zaświadczenia z Urzędu ds. Cudzoziemców. To tymczasowy dokument potwierdzający tożsamość obcokrajowca, który pozwoli mu na wykonywanie pracy na terenie Rzeczpospolitej.

Jak znaleźć zatrudnienie bez dokumentów?

Cały proces zatrudnienia nie jest skomplikowany, jeśli posiadasz uregulowany pobyt w Polsce oraz paszport biometryczny. Bez tych dokumentów może pojawić się problem. Na granicy masz możliwość poprosić o ochronę międzynarodową. Jednak jak zostało to wspomniane, proces ten może trwać aż 14 miesięcy, a zaświadczenie jest potrzebne, aby móc zostać zatrudnionym.

Czy warto złożyć wniosek o status uchodźcy?

Wielu prawników poleca zaczekać z decyzją o ubieganie się o status uchodźcy. Ustawodawca w zaproponowanym projekcie ustawy ma zamiar wprowadzić korzystne zmiany w prawie. Wszystko zależy od sytuacji poszczególnych osób, zważając na obecnie obowiązujące przepisy. Osoby, które wjechały na teren Polski, posiadając wizę lub paszport biometryczny, mają prawo do pobytu w kraju na okres ważności wizy lub przez 90 dni. Najlepszym krokiem w tej sytuacji byłoby uzyskanie pobytu czasowego. Zwłaszcza jeśli planujesz zatrudnić się w Polsce.

Osoby bez dokumentów, które otrzymały zgodę na wjazd od komendanta, posiadają pozwolenie na 15 dni. Nie mają również możliwości złożenia wniosku o pobyt czasowy, ponieważ w tym celu potrzebne jest odpowiednie poświadczenie o tożsamości. Warto jeszcze wstrzymać się z nią i poczekać na nadchodzące zmiany. Mają one zdecydowanie ułatwić pobyt Ukraińców w Polsce.

Jakie zmiany zajdą w procesie zatrudniania obywateli z Ukrainy?

Specustawa, która ma zostać wprowadzona, sprawi, że Ukraińcy mają otrzymają prawo pobytu w Polsce na okres przewidziany przepisami. Dodatkowo ważnym aspektem byłaby możliwość zatrudnienia jedynie w oparciu o poinformowanie PUP w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy. MSWiA zapewnia, że pobyt osób, którym upłynie 15-dniowa zgoda od komendanta, nie będzie traktowany jako nielegalny.

Ma również zostać ułatwiony dostęp do rynku pracy oraz uproszczenie procedury zatrudniania pracowników z Ukrainy. Planuje się odejść od wszelkiej formalizacji za pomocą wyłączenia przepisów biurokracji i notyfikacji w Urzędzie Pracy.

Jakie dokumenty trzeba posiadać, aby przekroczyć granicę polską?

W związku z obecną sytuacją zostaną uproszczone procedury graniczne dla uchodźców. Każdy obywatel Ukrainy, które będzie chciał przekroczyć granicę, zostanie wpuszczony. Jeżeli okres jego pobytu upłynie, będzie mógł pozostać na terenie Rzeczpospolitej.

Obywatel Ukrainy może wjechać do Polski na podstawie:

  • paszportu w ramach ruchu bezwizowego,
  • wizy krajowej lub wizy Schengen, która jest wydana przez polski organ,
  • wizy lub dokumentu pobytowego, które wydane są przez inne państwo Schengen,
  • posiadanego zezwolenia na pobyt,
  • na podstawie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego na polskim przejściu granicznym lub zgody komendanta Straży Granicznej.

Zasady i przepisy wprowadzane przez Państwo Polskie skutecznie ułatwią przyjmowanie cudzoziemców, to z kolei pozwoli na bezpieczny pobyt i pracę.

O Autorze

Julian Tempura

Podobne Artykuły