Kto rozwiązuje umowę za porozumieniem stron w ramach outsourcingu pracowniczego?

Kto rozwiązuje umowę za porozumieniem stron w ramach outsourcingu pracowniczego?

Choć outsourcing pracowniczy różni się od typowego stosunku pracy, to nie wyklucza to sytuacji, w której dochodzi do rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Kto w takim momencie przeprowadza taką procedurę i żegna się z pracownikiem? Wyjaśniamy.

Czym jest outsourcing pracowniczy?

Nim przejdziemy do kwestii powiązanych z rozwiązywaniem stosunku pracy, omówimy podstawowe pojęcie, czyli outsourcing. Najogólniej mówiąc, jest to działanie polegające na wydzieleniu pewnego obszaru przedsiębiorstwa i przekazaniu go firmie zewnętrznej. Bardzo często przedsiębiorstwa decydują się w ten sposób realizować zadania związane z IT, księgowością, HR i wieloma innymi.

Pozwala to na realne oszczędności – firma nie musi zajmować się rekrutacją czy obsługą kadrową outsourcingu, w niektórych wypadkach nie musi również zapewniać specjalnej infrastruktury dla pracowników outsourcingowych. Ponadto dzięki współpracy z agencją outsourcingu firmy zyskują dostęp do specjalistów z wielu dziedzin, co normalnie byłoby trudne (i kosztowne) do osiągnięcia. Warto również wspomnieć, iż outsourcing, choć nie jest ujęty w polskim prawie, wyraźnie różni się od pracy tymczasowej – najważniejszą z nich jest brak bezpośredniego i stałego podporządkowania (prawnego i faktycznego) outsourcera od firmy.

Kiedy dochodzi do rozwiązania umowy za porozumieniem stron?

Decyzja o rozstaniu między firmą outsourcingową a jej pracownikiem może mieć różnorodne przyczyny. W wielu wypadkach inicjatorem jest sam pracownik, który chce zmienić miejsce zatrudnienia lub z jakiejkolwiek innej przyczyny. Jeśli obie strony zgodzą się co do czasu wypowiedzenia (czyli momentu, do którego pracownik będzie świadczył pracę), to w obie strony rozchodzą się bezkonfliktowo.

Praktyka pokazuje, iż to właśnie pracownicy najczęściej decydują się na to rozwiązanie. Ważne, aby bez względu na to, która ze stron wnioskuje o porozumienie, powinna ona złożyć stosowne oświadczenie, najlepiej w formie pisemnej. Oczywiście zgodnie z prawem druga strona nie musi zgadzać się na warunki porozumienia. Gdyby do tego doszło, a wnioskodawcą byłby pracownik, to jego następnym krokiem powinno być złożenie wypowiedzenia umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron w ramach outsourcingu

Zgodnie z powyższymi uwarunkowaniami prawnymi, które wskazaliśmy powyżej, za rozwiązanie umowy za porozumieniem stron odpowiada firma outsourcingowa, z którą pracownik jest związany. Oczywiście w ramach współpracy z klientem może dojść do sytuacji, w której to klient ma zastrzeżenia do jakości pracy danej osoby (lub np. doszło do rażącego zaniedbania czy czynu zabronionego). Formalnie jednak klient nie ma mocy prawnej, aby zwolnić outsourcera lub wnioskować o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Wszystko jednak jest kwestią rozsądnej współpracy, opartej na szczerości i zrozumieniu – wówczas wszelkie wątpliwości co do jakości pracy outsourcera powinno się wyjaśnić i rozwiązać tak, aby każda ze stron była zadowolona.