Metody rekrutacji i ich rodzaje – jakie techniki warto wykorzystać?

Metody rekrutacji i ich rodzaje

W jaki sposób zrobić użytek z nowoczesnych metod rekrutacji i selekcjonowania pracowników, by ten proces był jak najbardziej efektywny? Zamieszczanie ogłoszeń na portalach dla osób poszukujących zatrudnienia wiąże się z faktem, że w odpowiedzi możemy otrzymać mnóstwo aplikacji. W jaki sposób jednak oddzielić ziarno od plew i znaleźć najlepszych kandydatów na stanowiska pracy? Na szczęście sposoby selekcji kandydatów mocno się rozwinęły, tak samo jak różne systemy, które ułatwiają cały proces rekrutacyjny.

Rodzaje rekrutacji pracowników

Metody rekrutacji pracowników to przede wszystkim dwie podstawowe ścieżki. Nie muszą się one wykluczać, gdyż nic nie stoi na przeszkodzie, aby łączyć te dwa podejścia. Rodzaje rekrutacji pracowników dzielą się przede wszystkim na:

 • Rekrutacja wewnętrzna
  Odbywa się wewnątrz firmy i jej zaletą jest fakt, że jest ona zdecydowanie mniej kosztowna w zakresie czasu i zasobów, które trzeba przeznaczyć na rekrutację. Sprawa ma się podobnie w przypadku szkoleń, gdyż pracownik jest już wówczas zaznajomiony z kulturą pracy w organizacji. Z kolei rzeczą, które przemawia na jej niekorzyść, jest np. stosunkowo ograniczona pula kandydatów. Warto także zaznaczyć, że decydując się na rekrutację wewnętrzną, firma może stracić szansę na wprowadzenie świeżości w strukturach i nowej perspektywy, którą wniósłby pracownik z zewnątrz.
 • Rekrutacja zewnętrzna
  Dzięki niej otrzymujemy okazję do zatrudnienia pracownika, który wniesie nowy potencjał do organizacji. Organizacja zyskuje wtedy takie assety jak świeże pomysły i rozwiązania, czy nowe kompetencje pracownika (np. takie, których dotychczas brakowało w zespole). Dodatkowo przedsiębiorstwo ma możliwość znalezienia najlepszych kandydatów wśród ogromnej puli osób poszukujących pracy. Taki rodzaj rekrutacji jest jednak też obarczony ryzykiem. Rekrutacja zewnętrzna nie tylko jest procesem dużo bardziej czasochłonnym i kosztownym, ale wiąże się także z dużą odpowiedzialnością na etapie selekcji kandydatów.

Rekrutacja pracowników – sposoby poszukiwania kandydatów zewnętrznych

Metody rekrutacji pracowników, którymi posługują się rekruterzy przy poszukiwaniu kandydatów, są bardzo zróżnicowane. Od specyfiki branży i rodzaju zapotrzebowania zależy sposób, w jaki organizacja będzie przeprowadzać rekrutację. Metody rekrutacji pracowników, które są najczęściej stosowane to m.in.:

 1. Ogłoszenie o pracę – rodzaj aktywnego poszukiwania kandydatów do pracy, poprzez zamieszczanie ogłoszeń na takich portalach jak np. Pracuj.pl czy Rocket Jobs.
 2. Strona “Kariera” organizacji – regularna aktualizacja ogłoszeń na stronie organizacji w zakładce „Kariera” wspiera rekrutację aktywną i pasywną pracowników.
 3. Eventy, fora branżowe i strony eksperckie – rekrutacja specjalistów i ekspertów w jakiejś dziedzinie często wiąże się z poszukiwaniem ich na stronach i forach poświęconych konkretnym gałęziom biznesu. To także rekrutacja na wszelkiego rodzaju eventach branżowych i targach pracy.
 4. Outsourcing rekrutacji – skorzystanie ze wsparcia profesjonalnych headhunterów znających rynek pracy i współpraca z agencją doradztwa personalnego.
 5. Direct search i executive search – metody polegające na poszukiwaniu i pozyskiwaniu pracowników, którzy nie szukają aktywnie nowej pracy (najczęściej dlatego, że są już zatrudnieni w innym miejscu).
 6. Rekrutacja przez kanały społecznościowe – media społecznościowe również mogą stanowić istotne narzędzie w poszukiwaniu potencjalnych pracowników. Mogą do tego służyć np. serwisy w rodzaju LinkedIn czy GoldenLine, ale też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby był to chociażby Facebook.
 7. Rekomendacje – sytuacja, w której potencjalnych pracowników polecają osoby już zatrudnione w organizacji.

Selekcja kandydatów

Osoby rekrutujące pracowników muszą zmierzyć się z wyzwaniami dotyczącymi weryfikacji nadesłanych aplikacji, a następnie przeprowadzić selekcję kandydatów, w celu wyłonienia najlepszych spośród nich. Sposoby selekcji kandydatów sprowadzają się do następujących kroków:

 • Analiza nadesłanych aplikacji
 • Rozmowa kwalifikacyjna
 • Testy rekrutacyjne oraz zadania rekrutacyjne
 • Assesment Center
 • Sprawdzanie referencji

Bardziej szczegółowe ich omówienie znaleźć można w następnych akapitach.

Analiza aplikacji w procesie rekrutacji i selekcji pracowników

Pierwszym krokiem w procesie rekrutacyjnym jest zawsze analiza aplikacji. Sprowadza się do niej zapoznawanie się rekruterów z nadesłanymi CV, przegląd listów motywacyjnych czy odpowiedzi w wewnętrznych formularzach aplikacyjnych organizacji. W przypadku niektórych branż (np. w kreatywnej) dochodzi do tego portfolio kandydatów. Da nam ono przegląd dotychczas wykonanych zleceń i projektów potencjalnego pracownika.

Applicant Tracking System jako narzędzie w rekrutacji

W kontekście analizy aplikacji warto wykorzystać narzędzia, które usprawniają ten proces. W tym celu rekruterzy często korzystają ze specjalnych platform rekrutacyjnych, takich jak np. eRecruiter. Zwane są one systemami ATS (Applicant Tracking System). Dzięki wbudowanym wyszukiwarkom ze szczegółowymi filtrami ułatwiają identyfikację kandydatów, którzy spełniają określone wymogi, a także porównanie ich umiejętności i kompetencji. Dzięki temu zaoszczędzimy cenny czas, a sam proces analizy aplikacji stanie się dużo wygodniejszy. Wspomniane systemy bardzo często pozwalają także na przeprowadzenie spotkań online z kandydatami, dzięki czemu pierwsza rozmowa kwalifikacyjna może odbyć się zdalnie.

Udział rozmów kwalifikacyjnych w rekrutacji pracowników

Metody rekrutacji w prawie wszystkich przypadkach wymagają przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Celem takiego spotkania jest zdobycie dodatkowych informacji o potencjalnym pracowniku. Mają one pomóc w ocenie możliwości realizowania przez kandydata zadań przypisanych danemu stanowisku oraz porównanie ich z potencjałem innych potencjalnych kandydatów.

Zazwyczaj rozmowy rekrutacyjne przeprowadzane są przez rekrutera oraz menedżera, będącego potencjalnym przełożonym osoby aplikującej. Udział dwóch osób umożliwia późniejszą burzę mózgu – omówienie zachowania kandydata i odpowiedzi, których udzielił, a także porównanie wrażeń, które kandydat wywołał.

Pandemia nauczyła nas, że rozwiązania stosowane w pracy zdalnej możemy z powodzeniem wykorzystywać także przy rekrutacji pracowników. Rozmowa kwalifikacyjna, która odbywa się online musi być jednak odpowiednio przygotowana pod względem technicznym. Organizacja musi zapewnić odpowiednią infrastrukturę w postaci platformy, na której odbędzie się spotkanie, a także upewnić się, że kandydat posiada sprawną kamerę oraz mikrofon.

Testy rekrutacyjne i zadania dla kandydatów

Do rekrutacji selekcji kandydatów warto niekiedy skorzystać z tzw. testów rekrutacyjnych (np. testy psychologiczne). Pomagają one osobom rekrutującym zweryfikować różne informacje na temat kandydata, takie jak jego poziom inteligencji, konkretne cechy, predyspozycje, kompetencje czy osiągnięcia.

Inną metodą przydatną na tym etapie rekrutacji pracowników może być też zlecenie konkretnych zadań potencjalnemu kandydatowi, dzięki którym pracodawca zapozna się z jego umiejętnościami w praktyce.

Rekrutacja pracowników przy udziale Assesment Center

Assessment Center, zwany również ośrodkiem oceny, stanowi bardziej kompleksowe podejście w poszukiwaniu pracowników i ich selekcji. Ta metoda przeprowadzana jest poprzez praktyczne ćwiczenia, które stanowią symulację obowiązków i odpowiedzialności obejmujących dane stanowisko. Zwykle łączy się ją z rozmowami kwalifikacyjnymi i testami. Właściwie przeprowadzony Assessment Center może zapewnić bardziej wiarygodną prognozę przyszłych efektów pracownika.

Podobną techniką selekcji do Assessment Center może być wywiad lub testy kompetencyjne, próbki pracy zależne od kryteriów wymaganych na stanowisku oraz wirtualne programy oceny kompetencji kandydata.

Jakie metody rekrutacji pracowników są najefektywniejsze?

To w ocenie twojej organizacji leży wybranie najodpowiedniej metody rekrutacji pracowników. Dobranie właściwych technik zależy od wielu czynników, dlatego zaraz na wstępie potrzebne jest określenie profilu kandydata, którego poszukujemy do pracy na danym stanowisku. Proces rekrutacji idealnego kandydata może potrwać, ale warto pamiętać, że nie brakuje narzędzi, które mogą ten proces ułatwić i przyśpieszyć.

Jeżeli zależy nam na znalezieniu najlepszych specjalistów na rynku pracy, warto skorzystać z pomocnej dłoni, którą oferują agencje rekrutacyjne oraz headhunterzy. Dzięki temu rekrutacja zewnętrzna dla twojej organizacji będzie przeprowadzona przez profesjonalistów, którzy potrafią dotrzeć nawet do kandydatów pasywnych.