Motywacja pracowników w praktyce

Motywacja pracowników w praktyce

Jak wpłynąć na efektywność w firmie? Jednym z obszarów, który ma ogromne znaczenie w kontekście sukcesu biznesowego, jest motywacja pracowników. Z pomocą jakich metod przedsiębiorstwa mogą ją podnieść?

Dlaczego motywacja jest tak istotna?

Badania zaangażowania pracowników w wykonywanie swoich obowiązków pokazują, że motywacja wcale nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać. Według badań Gallupa z 2022 roku wśród europejskich pracowników 13% z nich jest zaangażowanych, 72% jest niezaangażowana, a 15% jest aktywnie niezaangażowana. To ostatnie określenie oznacza osoby, które są bardzo bliskie zmiany miejsca zatrudnienia. Innymi słowy, poszukiwania metod motywowania pracownika mogą pomóc firmie na konkurencyjnym rynku – dotyczy to zarówno stanowisk specjalistycznych, jak i tych, które nie wymagają doświadczenia. Na co warto zwrócić uwagę?

Transparentność

Plotki, brak informacji, niejasne zasady to naczelni wrogowie zaangażowania pracowników. Sytuacja, w której nie jest dla wszystkich oczywiste, na jakich zasadach pracujemy, otrzymujemy premie, czy dlaczego firma wykonuje określone działania, powodują, że pracownicy zaczynają sami wypełniać luki informacyjnie. Niemal nigdy nie jest to dobre zjawisko – niepewność co do swojej przyszłości sprawia, że zatrudnieni nie mają motywacji do wykonywania swoich obowiązków, a bliżej im do szukania alternatyw zawodowych. Dlatego tak istotne jest wprowadzenie przejrzystości zasad i komunikacji w firmie.

Organizacja pracy

W firmach, w których panuje chaos organizacyjny, pracownicy są narażeni nie tylko na spadek motywacji, ale także na popełnianie błędów. Jednak samo poukładanie procesów czy metod realizowania zadań to nie wszystko. Warto spojrzeć obiektywnym okiem na aktualne obciążenie pracowników, które może być powodem frustracji i spadku zaangażowania. Ponadto, o ile to tylko możliwe, dobrym rozwiązaniem jest elastyczność czasu pracy czy praca zdalna. Dostosowanie działania firmy do potrzeb pracowników to jeden z największych sposobów na zmotywowanie zatrudnionych do wytężonego działania.

Jasne cele i nagrody

Motywacja pracowników musi wiązać się z wykonywanymi zadaniami, tzn. muszą mieć one sens. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy pracownicy mają wyznaczane jasne, klarowne cele do zrealizowania. Najlepiej, żeby było one osadzone w strategii biznesowej i pozwalały wypełniać cele całej firmy. Wówczas zatrudnieni doskonale wiedzą, co robią i po co, a także, z jakimi korzyściami się to wiąże.

Samodzielność

Motywacja pracowników do radzenia sobie z wyzwaniami łączy się z możliwością samodzielnego podejmowania decyzji. Osoby, które są zdane na to, co zrobi ich przełożony, rzadko są zmotywowane do działania. Mikrozarządzanie, nadmierna kontrola i brak zaufania powodują, że firmy rozwijają się wolniej. W ludziach tkwi potencjał, a zadaniem organizacji jest go wydobyć pozytywnymi metodami, planem rozwojowym, dzięki czemu motywacja pracowników rośnie.

Pozytywna atmosfera

Mówiąc o motywacji pracowników, nie możemy pominąć kwestii atmosfery w środowisku zawodowym. To wszak miejsce, w którym zatrudnieni spędzają wiele godzin. Z tego względu tak ważne jest, aby pracy towarzyszyła dobra atmosfera, czyli taka, w której osiągnięcia są dostrzegane, a błędy są okazją do nauki. Ponadto przez dobrą atmosferę rozumie się relacje między poszczególnymi pracownikami. Powinny one sprzyjać współpracy i dobrej komunikacji, dzięki której zatrudnieni chcą chętniej przebywają w swoim gronie.