All posts tagged: obowiązki pracodawcy

Obowiązki pracodawcy względem pracownika: BHP, wynagrodzenie, warunki zatrudnienia

Obowiązki pracodawcy względem pracownika: BHP, wynagrodzenie, warunki zatrudnienia | Agencja pracy zatrudnienia Kono HR

Pracodawca, który zatrudnia w swojej firmie pracownika, jest zobowiązany do przestrzegania listy obowiązków względem niego. Ważne jest, aby warunki i zobowiązania były jasne i zrozumiałe zarówno dla pracodawcy, który musi ich przestrzegać oraz pracownika, który powinien pilnować swoich praw, jak i należnych świadczeń. Jednym z elementów, które tworzą podstawę każdej relacji pracodawca-pracownik są wymagania narzucone przez Państwową Inspekcję Pracy.

Read more