Badania okresowe pracowników a outsourcing pracowniczy

Badania okresowe pracowników a outsourcing pracowniczy

Każdy pracownik, który rozpoczyna wykonywanie zadań na nowym stanowisku, jest zobowiązany przejść badania lekarskie – najpierw wstępne, następnie okresowe. Kto jest odpowiedzialny za ich zorganizowanie w sytuacji, gdy firma korzysta z outsourcingu pracowniczego? Kto wówczas wysyła pracownika na badania?

Kiedy pracownicy muszą wykonywać badania okresowe?

Badania wstępne, a także okresowe, są potwierdzeniem, iż stan zdrowia pracownika nie jest przeciwwskazaniem do wykonywania określonych obowiązków. Zdolność do pracy jest więc konieczna, by pracownik mógł podjąć się określonych zadań – negatywny wynik badania sprawia, że pracodawca nie może dopuścić takiej osoby do pracy.

Przedsiębiorstwa są zobowiązane do kierowania na badania gdy przyjmują nowego pracownika lub gdy zatrudniona osoba zmienia stanowisko. Badanie to może przeprowadzić lekarz medycyny pracy, ale od jego orzeczenia można się odwołać, na co strony mają 7 dni. W momencie odwołania przeprowadza się badanie powtórne w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, którego decyzja jest ostateczna.

Rodzaj badań natomiast jest zależny od stanowiska i wymagań, jakie stawia przed pracownikiem. Obowiązki związane z powyższym dotyczą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Firmy jednak mogą wysłać na badania osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, ale nie jest to wymagane prawem.

Outsourcing a badania okresowe pracowników

Z uwagi na fakt, iż pracownicy w ramach outsourcingu są formalnie związani umową z agencją, to na jej barkach spoczywa obowiązek przeprowadzania badań okresowych i wstępnych. To jeden z istotnych elementów samego outsourcingu – klienci agencji nie muszą sami organizować i opłacać badań, gdyż za wszystko odpowiedzialna jest firma, z którą współpracują. To działanie jest w interesie agencji. Aby mogła zaoferować swoim klientom jak najlepszą usługę, muszą jednocześnie dbać o pracowników, którzy powinni być dostosowani do zadań, jakie firma użytkująca przed nimi postawi. Szczególnie dotyczy to wymagań w kontekście pracy fizycznej czy z użyciem specjalistycznych narzędzi lub uprawnień (np. na prowadzenie wózków widłowych), gdzie stan zdrowia jest niezwykle ważny.

BHP a outsourcing

Przy okazji rozważań o badaniach okresowych pracowników warto wspomnieć o bezpieczeństwie i higienie pracy, gdyż obszary te są ujęte razem w Kodeksie pracy. Firmy korzystające z outsourcingu pracowniczego mają obowiązek zapewnienia osobom wykonującym zadania na ich rzecz. Choć formalnie pracownicy ci nie są zatrudnieni w firmie, to przebywają na jej terenie i współpracują z innymi osobami. Obowiązek przeprowadzenia szkolenia BHP spoczywa natomiast na agencji, z którą osoby te mają podpisaną umowę. Może to oczywiście zrobić w porozumieniu ze swoim klientem, zwłaszcza że pracownicy ci będą musieli przejść szkolenie wstępne (czyli pokazujące specyfikę pracy i poszczególnych obowiązków) w docelowym przedsiębiorstwie, a także będą musieli otrzymać np. odzież roboczą czy narzędzia pracy. Kwestie te należy ustalić podczas nawiązywania współpracy – niekiedy BHP może być w całości przekazane klientowi.