(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PG6WGBV');Jak długo można pracować przez agencję pracy tymczasowej? - Kono

Aktualności

Jak długo można pracować przez agencję pracy tymczasowej?

Agencja pracy tymczasowej to inaczej podmiot, który zatrudnia pracowników i użycza ich innym firmom, które chcą wypełnić braki kadrowe w okresie sezonowego zapotrzebowania. Z perspektywy firm jest to elastyczna forma zarządzania zasobami ludzkimi – rodzi się tu jednak pytanie, ile można pracować przez agencję pracy tymczasowej u jednego podmiotu? Jakie ograniczenia tu obowiązują?

Formy zatrudnienia w agencji pracy

Jedną z najchętniej wykorzystywanych metod, pozwalających na zatrudnianie pracowników bez ponoszenia kosztów rekrutacji czy zadań kadrowo-płacowych, jest outsourcing pracowniczy. W jego ramach agencja pracy kieruję pracowników do wykonywania wyspecjalizowanych zadań w firmie klienta, ale również mogą to być mniej wymagające prace. Co istotne, outsourcing pracowniczy nie jest regulowany przepisami prawa. Co za tym idzie, oba podmioty (tj. agencja i jej klient) mogą dowolnie kształtować swoją współpracę. Oznacza to, że w outsourcingu nie obowiązują jej zasady związane z wynagrodzeniem pracowników, które w wypadku pracy tymczasowej powinno być podobne jak w wypadku osób zatrudnionych u pracodawcy użytkownika. Tu decyzję o wynagrodzeniu podejmuje agencja, która formalnie zatrudnia wspomniane osoby.

Rzadziej stosowaną obecnie formą zatrudnienia jest praca tymczasowa. Inaczej mówiąc, jest to leasing, czyli forma regulowana prawnie poprzez Ustawę z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zgodnie z jej brzmieniem przez pracę tymczasową rozumie się taką, którą dana osoba wykonuje na rzecz tzw. pracodawcy użytkownika. Jest to podmiot, który ma podpisaną umowę z agencją pracy tymczasowej i jest w związku z tym jej klientem. Pracownicy tymczasowi mogą wykonywać zadania o

o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe. Inną definicją pracy tymczasowej są obowiązki, których wykonanie należy nieobecnego pracownika zatrudnianego przez pracodawcę użytkownika. Umowa między wszystkimi stronami musi zostać zawarta w formie pisemnej. Może to być umowa o pracę lub umowa zlecenie.

Ostatecznie decyzja co do rodzaju współpracy zależy od agencji i potrzeb jej klienta.

Praca tymczasowa – ile może trwać?

Z punktu widzenia pracowników oraz klientów agencji outsourcing jest zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem. Jest tak z kilku powodów. Przede wszystkim w ramach tej formy nie istnieją żadne ograniczenia – pracownik może być zatrudniony przez agencję tak długo, jak obie strony uznają za stosowne i może pracować dla danego klienta również bez ograniczeń czasowych. Daje to szansę na stabilność, ale także pozwala np. kilkukrotnie w krótszym czasie podejmować zatrudnienie u tego samego klienta. To świetne rozwiązanie dla osób, które szukają dodatkowego dochodu i chcą go zdobyć w krótkim czasie i np. nie mają potrzeby zatrudnienia na stałe. Jest to więc bardziej elastyczna forma zatrudniania pracownika. Dlatego odpowiedź na pytanie “ile można pracować przez agencję pracy tymczasowej?” w wypadku outsourcingu jest prosta: nie ma żadnego ograniczenia.

Natomiast gdy mówimy o leasingu pracowniczym, to zgodnie z zapisami wskazanej wyżej ustawy, pracownik może wykonywać obowiązki u jednego, konkretnego pracodawcy przez maksymalnie 18 miesięcy w ciągu 36 miesięcy. Oznacza to, że agencja pracy tymczasowej nie może go skierować do tej samej firmy (zmiana stanowiska czy zakresu obowiązków nie ma znaczenia) po tym, jak przepracuje u niej 18 miesięcy – musi odczekać półtora roku. Osoba ta nie może wrócić w ramach pracy tymczasowej do tego pracodawcy nawet jeśli podpisze umowę z inną agencją pracy tymczasowej. Co istotne, pracodawca użytkownik może po upływie 18 miesięcy pracy może zatrudnić tę osobę bezpośrednio u siebie, już bez wsparcia agencji pracy tymczasowej. Nie zawsze jest to jednak możliwe, Leasing pracowniczy jest więc mniej elastyczną formą, dlatego naszym klientom rekomendujemy wykorzystanie outsourcingu.

O Autorze

Agencja GreenParot

Agencja Green Parrot to zespół zajmujących się tworzeniem treści dla naszego bloga.

Mają doświadczenie w pisaniu artykułów, które są zarówno informacyjne, jak i angażujące.

Green Parrot regularnie aktualizuje swoją wiedzę o najnowsze trendy branżowe, co pozwala im na dostarczanie aktualnych i wartościowych materiałów.

Dzięki ich pracy nasze publikacje są merytoryczne i odpowiadają na potrzeby czytelników.

Podobne Artykuły