(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PG6WGBV');Jak style zarządzania wpływają na pracowników? - Kono

Aktualności

Jak style zarządzania wpływają na pracowników?

W świecie biznesu sposób zarządzania zespołem pozwala kształtować atmosferę w miejscu pracy oraz podnosić wydajność pracowników. Na jakie konkretne obszary zarządzanie ma największy wpływ? Jakie są najczęściej spotykane style zarządzania?

Motywacja i zaangażowanie a style zarządzania zespołem

Styl zarządzania ma znaczący wpływ na to, czy pracownicy są zmotywowani. Metody nastawione na bardziej demokratyczne podejście (tj. dopuszczające, że zatrudnieni mogą decydować o sprawach firmowych) mogą skutkować większym zaangażowaniem pracowników, którzy czują się bardziej docenieni i zaakceptowani. Z kolei bardziej autokratyczne podejście, które nie uwzględnia opinii i pomysłów pracowników, może prowadzić do spadku motywacji i zaangażowania. Osoby, od których niewiele zależy i których samodzielność się ogranicza, szybciej popadają w zawodowy letarg lub zmieniają miejsce zatrudnienia.

Kultura organizacyjna

Ponadto styl zarządzania przyczynia się do kształtowania kultury organizacyjnej. Oba te zjawiska się przenikają. Liderzy, którzy promują otwartość, współpracę i wzajemne wsparcie, tworzą atmosferę, która sprzyja tworzeniu silnego, efektywnego zespołu. W przeciwieństwie do tego, liderzy stosujący bardziej jednostkowe podejście, mogą tworzyć atmosferę napięcia, w której pracownicy czują się mniej swobodni w wyrażaniu swoich pomysłów i opinii.

Rozwój umiejętności

Jedną z najistotniejszych kwestii powiązanych ze stylem zarządzania jest rozwój umiejętności pracowników. W organizacjach, w których kładzie nacisk na aktywny rozwój zatrudnionych poprzez szkolenia czy mentorstwo, tworzą miejsce pracy, w którym wspiera się chęć do ciągłego doskonalenia. Z kolei liderzy, którzy nie wspierają tego typu działań (np. poprzez mikrozarządzanie czy przeładowywaniem pracowników bieżącymi zadaniami), mogą ograniczyć możliwości awansu i poszerzania kompetencji.

Relacje międzyludzkie

Zarządzanie jest wyrazem tego, w jakiej relacji są menedżerowie i pracownicy. Charakter tej relacji ma więc ma znaczący wpływ na sytuację w zespole. Otwartość, wsparcie, rzetelna komunikacja i zaufanie są kluczowymi elementami budowania zgranych zespołów w miejscu pracy. Menedżerowie postępujący zgodnie z tymi wartościami mogą tworzyć harmonijną atmosferę, która będzie przekładać się na szybsze rozwiązywanie problemów, efektywną współpracę czy poprawną realizację założonych celów biznesowych. Brak uwagi w tym zakresie może natomiast powodować wzrost napięć i ograniczenie współpracy czy występowanie błędów komunikacyjnych. Jednocześnie wybór stylu zarządzania może także mieć wpływ na to, w jaki pracownicy postrzegają różnorodność. Akceptacja i zrozumienie różnic pozwala tworzyć kulturę organizacyjną opartą na szacunku i tolerancji.

Wsparcie emocjonalne

Liderzy o bardziej empatycznym podejściu mogą lepiej zrozumieć potrzeby swoich pracowników i zapewnić im wsparcie emocjonalne. To wpływa na atmosferę w miejscu pracy, budując zaufanie i poczucie wsparcia. Kluczowa w tym względzie jest inteligencja emocjonalna. Menedżerowie, którzy jej nie posiadają, mogą nie tylko nie zauważać potrzeb pracowników w tym względzie, ale nieświadomie prowadzić do spadku ich zaangażowania i motywacji, czy wręcz traktować ich niesprawiedliwe.

Najczęściej spotykane style zarządzania zespołem

Różnorodność dostępnych stylów zarządzania sprawia, że wybór odpowiedniego z nich może być dla organizacji trudny, szczególnie że zmiany w tym zakresie bywają ogromnym wyzwaniem. Z jakich stylów zarządzania zespołem organizacje mogą korzystać?

  1. Styl patriarchalny – decyzje podejmuje najstarsza osoba w organizacji, czyli najbardziej doświadczona. Może to przypominać zarządzanie w rodzinie, gdzie głowa decyduje o wszystkim, młodsi natomiast się podporządkowują.
  2. Styl charyzmatyczny – to styl podobny do patriarchalnego, zwłaszcza w kwestiach podejmowania decyzji. Decydentem jest jednak lider firmy, który jest charyzmatyczny i ma wizję rozwoju.
  3. Styl biurokratyczny – polega na podporządkowaniu firmy procedurom, co jednak sprawia, że proces decyzyjny może być znacząco wydłużony.
  4. Styl autokratyczny – pełną odpowiedzialność za decyzję biorą na siebie zarządzający (właściciele, zarząd), co pozbawia pracowników sprawczości.
  5. Styl sytuacyjny – tu decyzję podejmuje się szybko, często bez dogłębnego zbadania sprawy czy podejścia strategicznego.
  6. Styl demokratyczny natomiast dopuszcza wszystkich pracowników do decydowania o losach organizacji.

O Autorze

Julian Tempura

Podobne Artykuły