(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PG6WGBV');Umowa zlecenie w 2024 - wszystko, co musisz wiedzieć - Kono

Aktualności

Umowa zlecenie w 2024 – wszystko, co musisz wiedzieć

Umowa zlecenie to wciąż popularny sposób na pozyskiwanie pracowników przez przedsiębiorstwa, które cenią sobie elastyczne formy zatrudniania. Co należy wiedzieć o umowie zlecenie w 2024 roku? Ile wynosi minimalna stawka godzinowa w ramach tej umowy cywilnoprawnej?

Czym jest umowa zlecenie?

Podstawową różnicą pomiędzy umową zlecenie a umową o pracę jest to, iż ich funkcjonowanie w polskim porządku prawnym regulują inne przepisy. W wypadku umowy o pracę mówimy o kodeksie pracy, a w przypadku umowy zlecenie jest to kodeks cywilny. Umowa ta nazywana jest także umową starannego działania, co oznacza, że zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonego zestawu czynności. Co ważne, w przeciwieństwie do umowy o pracę, w wypadku tej umowy cywilnoprawnej istnieje możliwość zastąpienia zleceniobiorcy przez osobę trzecią. Musi on jednak pamiętać, iż nie obowiązują jej niektóre prawa, np. do zwolnienia lekarskiego czy urlopu.

Umowa zlecenie w 2024 a składki

Po stronie zleceniodawcy w niektórych przypadkach pojawia się konieczność odprowadzania składek. Jedyną sytuacją, kiedy to nie jest konieczne, jest podpisanie umowy ze studentem lub uczniem, który nie ukończył 26. roku życia. Gdy jest to jednak własny pracownik, który nie ma podpisanej żadnej innej umowy, to zleceniodawca musi opłacić składki emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne. Zleceniodawca nie musi opłacać składek emerytalnych i rentowych, jeśli zleceniobiorca jest zatrudniona w innej firmie i otrzymuje co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Co musi znaleźć się w umowie zlecenie?

Wśród podstawowych informacji, które powinni znaleźć się w dokumencie, jest oczywiście jej rodzaj oraz daty zawarcia i zakończenia czynności, których umowa dotyczy. Istotne są także dane zleceniodawcy i zleceniobiorcy oraz dokładny opis zadań, które będą w ten sposób przekazane. Ważna jest również wysokość wynagrodzenia i sposób jego wypłaty, np. dane bankowe zleceniobiorcy i termin wypłaty. Obie strony muszą podpisać umowę, aby była ona ważna. 

Umowa zlecenie 2024 a płaca minimalna

Zgodnie z przepisami umowy zlecenie również obowiązuje ustawa o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. 2002 Nr 200 poz. 1679). Dzięki temu ten rodzaj umowy cywilnoprawnej charakteryzuje się najniższą możliwą kwotę, jaką może zarabiać osoba zatrudniona w ten sposób. Finalnie płacę minimalną ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. W 2024 płaca ta wzrośnie dwukrotnie – od 1 stycznia 2024 minimalna stawka w ramach umowy zlecenie wyniesie 27,70 zł brutto za godzinę (wzrost z 23,50 zl brutto). Druga podwyżka będzie miała miejsce od 1 lipca, wówczas stawka ta wyniesie 28,10 zł brutto. Pracodawca, który wbrew przepisom nie wypłaca ustawowego minimum, podlega karze grzywny od tysiąca do 30 tys. zł. Dlaczego stawka godzinowa umowy zlecenie w 2024 wzrośnie dwukrotnie w 2024 roku? Decyzję o wzroście wynagrodzenia minimalnego podejmuje się na podstawie przewidywalnej inflacji. Jeśli w założeniach ma ona przekroczyć 5% na nadchodzący rok, to Rada Ministrów musi ustalić wysokość dwóch podwyżek, czyli od 1 stycznia i 1 lipca.

O Autorze

Julian Tempura

Podobne Artykuły