Wyrobienie książeczki sanepidowskiej a współpraca z agencją pracy

Wyrobienie książeczki sanepidowskiej

Wymagania wobec kandydatów do pracy w niektórych branżach sprawiają, że muszą oni posiadać ważną książeczkę sanepidowską. Co to za dokument? Jak w przypadku współpracy z agencją pracy tymczasowej wygląda jej wyrobienie?

Książeczka sanepidowska – najważniejsze informacje

Choć książeczka sanepidowska to utarte określenie na dokument, który jest niezbędny m.in. w kontekście pracy w wielu gałęziach gospodarki (np. HoReCa czy medycznej), to od 2008 roku de facto nie jest już oficjalnie stosowana.

We wspomnianym roku ustawa z dnia 7 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. nr 234, poz. 1570, z późn. zm.) zniosła konieczność posiadania owej książki. Zastąpiło ją orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Jak to jednak często bywa, ustawodawca nie doprecyzował, jak ma wyglądać wspomniane oświadczenie. Co za tym idzie, informację na temat badań sanitarno-epidemiologicznych nadal wpisuje się do wspomnianej książeczki – głównie z wygody.

Z tego względu bardzo często spotkamy w ofertach pracy informację na temat książeczki, a nie formalnego orzeczenia. Wymagają go firmy, u którym wykonywane są obowiązki wiążące z ryzykiem przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby. Badania w sanepidzie mają na celu sprawdzenie, czy organizm pacjenta jest wolny od pałeczek duru brzusznego, durów rzekomych A, B oraz C, pałeczek Salmonella, pałeczek Shigella, czy jest nosicielem prątków gruźlicy. Wymóg ten dotyczy stanowisk powiązanych z żywnością czy np. podawaniem doustnym leków.

Jak wyrabia się orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych?

Aby osoba mogła uzyskać orzeczenie, musi odwiedzić lokalny sanepid, któremu przez trzy dni z rzędu musi przekazać materiał do badań. Koszt tej procedury wynosi od 60 zł do 100 zł. Następnie musi udać się do lekarza, który na podstawie badania laboratoryjnego wykonanego przez sanepid oraz własnego badania stwierdzi i podpisze orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy. Ważne, aby udać się do lekarza medycyny pracy, który ma uprawnienia do wydawania tego typu oświadczeń.

Książeczka sanepidowska a agencja pracy tymczasowej

Podczas współpracy pomiędzy firmą, która jest zainteresowana usługami pracowników tymczasowych, a agencją może pojawić się pytanie o książeczkę sanepidowską. W KONO obsługujemy pracodawców, którzy działają w branży objętej obowiązkiem dbania o kwestie sanitarno-epidemiologiczne. Z tego względu dbamy o to, aby kandydaci przygotowani do pracy posiadali wszystkie niezbędne uprawnienia, w tym również ważne orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych. W związku z tym kierujemy kandydatów na badania, jeśli do tej pory ich nie wykonywali. Dzięki temu nasi klienci mają pewność, iż każdy nowy pracownik może bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki, np. w branży spożywczej czy medycznej.