Jak pracodawca może wesprzeć obcokrajowców w swojej firmie?

Jak pracodawca może wesprzeć obcokrajowców w swojej firmie? | Agencja pracy Kono

Obcokrajowcy, którzy przybywają do Polski, są zainteresowani zmianą swojej obecnej sytuacji. Znajdują się jednak w całkowicie obcym dla nich kraju. Często nie znają również języka, przez co trudniej im porozumieć się z innymi. Nowa praca, nowe otoczenie, nowa codzienność – to wszystko jest bardzo trudne dla osoby, która opuszcza swoją ojczyznę w celach zarobkowych. Jako pracodawca możesz wspierać swoich pracowników, zapewnić im odpowiednią pomoc, a także poinformować ich o różnych formach pomocy, które im przysługują.

Integracja cudzoziemca w zespole

Najczęściej stosowaną formą wstępnej integracji w firmach jest onboarding, który pozwala cudzoziemcowi oswoić się z nowym miejscem pracy oraz odmienną kulturą. Praca w nowym miejscu może okazać się stresująca: nowe twarze, zadania, procedury, wymagania itp. Zadaniem pracodawcy jest przeprowadzenie całego procesu w taki sposób, by nowo zatrudniona osoba czuła się pewnie w obcym środowisku. Celem tej formy jest wprowadzenie pracownika poprzez aklimatyzację, do której należy:

  • poznanie zespołu,
  • wdrożenie w codzienne obowiązki na własnym stanowisku,
  • szkolenie,
  • poznanie misji i strategii firmy oraz jej zwyczajów.

Przygotowanie cudzoziemca w ten sposób pozwala znacznie zredukować stres, który dotyczy odnajdowania się w nowej sytuacji. W całym procesie bardzo istotne jest, aby przeszkolić cały zespół z zakresu wielokulturowości poprzez szkolenia na temat różnicy kultur. Integracja, a także dobra komunikacja to filary wprowadzenia nowego członka zespołu do firmy. Istotne jest także, aby poruszyć z cudzoziemcem tematy organizacyjne firmy, takie jak np. ubiór, urlopy, wolne, nieobecności, spóźnienia czy premie. To zdecydowanie pomoże cudzoziemcowi odnaleźć się w innej i obcej kulturze. Onboarding pozwoli uniknąć niepotrzebnych nieporozumień oraz zapewni poczucie bezpieczeństwa. Jako pracodawca powinieneś w jasny sposób przekazać swoje oczekiwania, a także przekazać zakres zadań, oczywiście zapewniając przy tym wsparcie. Warto na samym początku pomyśleć o treningach integracyjnych, o wprowadzeniu pozytywnej atmosfery. Możesz również wesprzeć obcokrajowca, zapewniając mu pomoc w organizacji życia (czyli zakwaterowanie i dojazdy do pracy), tłumacza podczas szkoleń, kurs językowy, infolinię dla pracowników.

Wsparcie rozwoju cudzoziemca w firmie

Pracodawca oprócz pomagania w przystosowaniu się cudzoziemca, powinien także wspierać go w zakresie jego rozwoju zawodowego. Obcokrajowca, który podejmuje pracę w danym przedsiębiorstwie, przybywając do Polski, liczy również na zdobycie doświadczenia zawodowego, na rozwój i zdobyciu kwalifikacji. Uzyskane przez pracownika kompetencje mogą przyczynić się do rozwoju firmy i podniesienia jej rangi.

Jak zatem możesz wesprzeć rozwój cudzoziemca w swoim przedsiębiorstwie?

  • Upewnij się, że Twój pracownik wie, że ma możliwość rozwijać się w Twojej firmie i że go w tym wspierasz.
  • Zadbaj o odpowiednią kulturę firmy. Pracownik powinien wiedzieć, jakie są zasady i wyznawane wartości. Postaw na otwartą komunikację, która sprawi, że Twój podwładny nie będzie bał się przedstawić swoich pomysłów czy wyrazić inicjatywy.
  • Pozwól sobie na bezpośredni kontakt z kandydatem i na jego obserwacje.
  • Nie pozwól, by praca i obowiązki stały się dla pracownika monotonne i blokowały jego rozwój. Poszerzaj zakres jego zadań, angażuj w nowe projekty.

Jako pracodawca jesteś w pełni odpowiedzialny za zatrudnianych przez siebie ludzi. To Ty wpływasz na to, czego się nauczą i jak rozwiną swoje kompetencje. Ukraińcy chętnie przybywają do Polski i zatrudniają się w tutejszych firmach, ponieważ wiedzą, że mogą się dużo nauczyć od Polaków. Liczą przede wszystkim nie na zarobek, a na wiedzę, na pozyskanie doświadczenia. W swoim kraju nie mają możliwości na postęp. Zrób wszystko, by praca w Twojej firmie była satysfakcjonująca i ciekawa. Wprowadź cudzoziemca w szeregi swojego biznesu, pozwól mu poznać organizacje, wymogi, zasady i działanie przedsiębiorstwa. Pomóż mu zaaklimatyzować się wśród nowych ludzi oraz zespołu. Przybliż mu kulturę, okaż mu życzliwość i pokaż, że ma w Tobie wsparcie.