Jak przygotować zakład do zatrudnienia pracowników z innych krajów?

Jak przygotować zakład do zatrudnienia pracowników z zagranicy? | Agencja pracy HR Kono

Popularne jest stwierdzenie, że w dobie Internetu świat stał się globalną wioską, likwidując odległości między różnymi jego zakątkami. Zaowocowało to zmianą skali postrzegania z lokalnej, miejscowej na szerzej zakrojoną, kontynentalną, jeżeli nie globalną. Podobna zmiana miała miejsce w rynku pracy. Pracowników czy zleceniodawców nie szukamy już wyłącznie we własnym powiecie lub województwie. Często bywają to osoby spoza granic kraju czy nawet Unii Europejskiej, sprawiając, że nowoczesne miejsce pracy jest czymś więcej niż wyłącznie miejscem zatrudnienia.

W większości wypadków przedsiębiorstwo jest pierwszym i najbardziej wpływowym kontaktem obcokrajowców z Polską i Polakami, dlatego też warto zadbać, aby czuli się mile widziani. Zwłaszcza, że pracownik, który czuje więź z miejscem pracy, jest pracownikiem bardziej sumiennym i w razie zaistniałej sytuacji, wychodzącym poza swoje obowiązki. Jednak samopoczucie pracownika nie jest wszystkim, o czym należy pomyśleć. Bezpieczeństwo i jasna komunikacja praw pracownika oraz obowiązków jest podstawowym i najważniejszym aspektem przygotowania przedsiębiorstwa.

Bezpieczeństwo, prawo i komunikacja

Szkolenia z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy są podstawowymi i najważniejszymi z obowiązkowych, które muszą być przeprowadzone. Przepisy różnią się w zależności od charakteru wykonywanej pracy, jednak ich komunikacja musi być wyraźna i zrozumiała dla wszystkich. Z tego też powodu jednym z pierwszych kroków w przygotowywaniu zakładu pracy dla obcokrajowców powinno być prowadzenie szkoleń oraz udostępnienie przepisów w ich rodzimym języku. Dzięki temu możliwe będzie uniknięcie wszelkich wypadków wynikających z niedostosowania się do przepisów.

Niezbędne jest też przetłumaczenie wszelkiej komunikacji pracowniczej na dodatkowe języki. Wliczamy w to różnego rodzaju noty informacyjne, regulaminy miejsca pracy, umowy czy informacje prawne. Większość z nich powinna być w wersji dwujęzycznej dla łatwego porównania wszystkich punktów.

Kolejnym krokiem, nie mniej istotnym jest przygotowanie wszelkich oznaczeń w firmie w dodatkowych wersjach językowych. Przeważająca większość oznaczeń odnośnie zakazów i nakazów na terenie zakładu występuje w ujednoliconej wersji symboli, jednak są sytuacje, gdzie tekst jest niezastąpiony i takie tablice powinny być przetłumaczone.

Ważną do rozważenia kwestią jest też komunikacja i prowadzenie dokumentacji dla pracowników zagranicznych. Niewiele przedsiębiorstw może sobie pozwolić na zatrudnienie specjalistów księgowości i kadr wyłącznie dla obcokrajowców, dodatkowo płynnie mówiących w ich ojczystym języku. Z tego też powodu najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie przedsiębiorstwu pośrednictwa pracy przejęcie tych obowiązków.

Inicjatywa pracodawcy i integracja pracownika

Jednak wspomniane niezbędne kroki nie muszą być też jedynymi podjętymi przy zatrudnianiu pracowników z zagranicy. Jeżeli przedsiębiorstwo planuje dłuższą współpracę z danymi obcokrajowcami bądź chce poszerzyć swoją kadrę o znaczną ich liczbę, krokiem wartym rozważenia jest zorganizowanie warsztatów językowych z języka polskiego dla obcokrajowców oraz języka obcego dla polskich pracowników. Nie muszą to być zajęcia obowiązkowe, lecz ich wprowadzenie spowoduje lepszą integrację zespołu i zniesie barierę językową między współpracownikami.

Innymi aktywnościami przynoszącymi pozytywny efekt w firmie są różnego rodzaju wydarzenia integracyjne. Jako że nowym pracownikom może być trudno pokonać na raz barierę językową, kulturową oraz przyzwyczaić się do nowego środowiska pracy, przedsiębiorstwa powinny wykazać inicjatywę w tym zakresie. Pracownik doceniony w ten sposób na pewno wykaże się większą lojalnością wobec pracodawcy i na pewno wpłynie to pozytywnie na efektywność zespołu.